FI

riippuva {adjektiivi}

volume_up
riippuva (myös: roikkuva, nuokkuva)
riippuva (myös: roikkuva)
riippuva

Esimerkkejä "riippuva"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe on tätä nykyä loppunut, mutta kuten totesitte, tämä on kustakin jäsenvaltiosta riippuva asia.
That has stopped now, but it is up to each Member State, as you said.
FinnishGoepelin mietinnössä mainittiin 4 prosentin asteittainen eli tilakoosta riippuva mukauttaminen.
A figure of 4% progressive modulation, that is to say modulation depending on farm size in the Goepel report, was indicated.
FinnishEniten tutkittu seittirihma on major ampullate, josta tehdään ratasverkon kehys ja säteet sekä riippuva turvarihma.
This is the silk that's used to make the frame and radii of an orb web, and also the safety trailing dragline.
FinnishKriisi on rakenteellinen eikä olosuhteista riippuva.
FinnishParlamentin enemmistö pohtii lähinnä sitä, pitäisikö meidän ottaa vertailukohdaksi komission asettama budjettitavoite vai BKT:stä riippuva viitearvo.
Do we need to take as a reference the budgetary objective set by the Commission or a reference rate as a function of GDP? That is all that worries the parliamentary majority.
FinnishOlisi sääli, jos liittymisprosessista tulisi pelkkä omakohtaisista poliittisista mielijohteista riippuva muodollisuus, joka toteutuisi ennen kuin nämä perustavanlaatuiset ongelmat on ratkaistu.
It would be a pity if the accession process became a mere formality, dependent on subjective political whim, completed before these fundamental problems are resolved.