FI

rientää {substantiivi}

volume_up
rientää
volume_up
to hie {subst.} [vanhanaik.]

Esimerkkejä "rientää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKoska olemme pääpiirteistä yhtä mieltä, edistystä on pian tapahduttava, sillä aika rientää.
Because since we agree about the general principles, progress ought to be made.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kuulijat, koska aika rientää, käsittelen ainoastaan muutamaa seikkaa.
Mr President, ladies and gentlemen, just a couple of points in view of the lateness of the hour.
FinnishArvoisa puhemies, esitän asiani hyvin nopeasti, koska aika rientää.
Mr President, I shall be brief in view of the time.
FinnishAika rientää ja haluaisin painottaa muutamaa tärkeää, ellei peräti olennaista huomiota:
Time is at a premium and I would like to highlight a couple of observations which are important, if not fundamental.
FinnishHaluamme tekoja, koska aika rientää, puheenjohtaja Prodi.
We want to see facts because time is at a premium, Mr Prodi.
FinnishAika rientää. Yhdysvallat lisäävät etumatkaansa.
Time is running out, and the United States is increasing its lead.
FinnishMieleeni tuli latinalainen sananparsi tempus fugit (aika rientää).
FinnishArvoisa puhemies, puhun lyhyesti, sillä aika rientää, kuten tiedätte, ja meillä on erittäin laaja esityslista.
Mr President, I will be very brief, because I know that time is flying by and that you have a very full agenda.
FinnishMeidän odottaessamme todellisuus rientää eteenpäin.
FinnishAika rientää, tammikuun 1. päivä 1998 lähenee, ja telepalveluiden markkinat vapautetaan.
Mr President, time passes quickly, January 1, when the free market for telecommunications services will be introduced, is fast approaching.
FinnishArvoisa puhemies, aika rientää. Tapahtuneiden viivästysten takia eurooppalaiset yritykset kohtaavat riskin joutua yhtä aikaa useiden eri muutosten kohteeksi.
Time is now short, and past delays mean that European firms could now face a number of upheavals all at once.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, koska aika rientää, haluaisin vastata täällä esitettyihin kysymyksiin aivan lyhyesti.
Mr President, ladies and gentlemen, I should like - quite briefly given the advanced hour - to respond to the questions that have been raised here.
FinnishAika rientää, enkä halua viivytellä enempää.
That, Mr President, ladies and gentlemen, is what I wanted to tell you briefly, given the time constraints and that I do not want to detain you further.
FinnishViimeisenä yhteenvetona - sillä aika rientää - mitkä ovat ne lähtökohdat, jotka meidän on muistettava siirryttäessä kohti yhtenäistä lainsäädäntöjärjestelmää?
Time is pressing, but very briefly, what two points must be taken into account in this move towards a global regulatory framework?
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää jäsen Verhofstadtille seuraavan kysymyksen: Pitäisikö euroalueen ulkopuolisten maiden mielestänne rientää euroalueeseen kuuluvien maiden apuun?
Mr President, I would like to ask Mr Verhofstadt this question: are you advocating that countries which are not in the eurozone should bail out countries which are in the eurozone?