"retoriikka" - Englanninkielinen käännös

FI

"retoriikka" englanniksi

FI

retoriikka {substantiivi}

volume_up
retoriikka (myös: puhetaito)
Kampanjan retoriikka heijastelee kuitenkin jotakin levottomuutta herättävää.
But campaign rhetoric reflects something and what is reflected here is pretty unsettling.
Retoriikka on tapansa mukaan mahtipontista ja valheellista.
As usual, the rhetoric is high-flown and hollow at one and the same time.
Esittelijä Rapkayn retoriikka meni tässä tavallaan liiallisuuksiin.
In a sense that was excessive rhetoric on the part of Mr Rapkay.

Esimerkkejä "retoriikka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKampanjan retoriikka heijastelee kuitenkin jotakin levottomuutta herättävää.
But campaign rhetoric reflects something and what is reflected here is pretty unsettling.
FinnishKuten neuvoston puheenjohtaja niin loistavasti sanoo: "Pelkkä retoriikka ei riitä".
However, rhetoric is not enough, as the President-in-Office of the Council so commendably said.
FinnishTällainen sotaisa ja tulenarka retoriikka voi vain pahentaa tilannetta.
Such bellicose and incendiary rhetoric can only make matters worse.
FinnishKauniit sanat ja ennennäkemättömän kaunopuheinen retoriikka eivät pysty poistamaan köyhyyttä.
No amount of fine words and eloquent rhetoric can eradicate poverty.
FinnishRetoriikka on tapansa mukaan mahtipontista ja valheellista.
As usual, the rhetoric is high-flown and hollow at one and the same time.
FinnishOn tullut aika päättää loputon retoriikka ja ryhtyä toimimaan.
The time has come to end the interminable rhetoric and to take action.
FinnishOn korkea aika lopettaa retoriikka ja päästä asian ytimeen.
It is about time that we cut the rhetoric and get down to the substance.
FinnishEsittelijä Rapkayn retoriikka meni tässä tavallaan liiallisuuksiin.
In a sense that was excessive rhetoric on the part of Mr Rapkay.
FinnishKomission puheenjohtajan Barroson tyhjä retoriikka ei toiminut.
European Commission President Barroso’s empty rhetoric did not work.
FinnishKansallismielinen retoriikka on vielä voimakkaasti läsnä, ja se luo tarpeettomia poliittisia jännitteitä.
Nationalist rhetoric is still very present, creating unnecessary political tensions.
FinnishOn kuitenkin aika lopullisesti hylätä harhaanjohtava retoriikka "rauhan osingoista".
It is high time, however, that we stopped using, once and for all, the misleading rhetoric of peace dividends.
FinnishLokakuun paikallisvaaleja edeltänyt kansallismielinen retoriikka oli yksi tekijä tässä huonontumisessa.
Nationalist rhetoric ahead of the local elections in October was one factor in this deterioration.
FinnishTieteessä ei riitä retoriikka, joten teidät on marinoitava tiedoissa.
Now, I'm a scientist, so I'm going to do this not with rhetoric, but by marinating you in a little bit of data.
FinnishEdellisillä kerroilla voitiin Namibian presidentin homofobinen retoriikka vielä kuitata hymähdyksellä.
On previous occasions, the anti-homosexual rhetoric uttered by the Namibian President could be laughed off.
FinnishKatsotaan, jos eurooppalainen retoriikka auttaisi.
I will make an attempt with Europeanist rhetoric.
FinnishEuroopan suurin ongelma on protektionismin retoriikka, joka on vastoin Euroopan yhdentymisen henkeä.
The major problem we face in Europe is the rhetoric of protectionism, which goes against the spirit of European integration.
FinnishEU:n tavallinen, lempeä retoriikka ei nyt riitä.
FinnishRetoriikka kaipaa tuekseen sisältöä.
We need to see substance backing up the rhetoric.
FinnishAihe: Lissabonin sopimuksen vastainen retoriikka
FinnishEU:n poliittiset päätökset ja retoriikka ovat kyllä nyt kunnossa, mutta käytännön kehitys on muodostumassa ongelmaksi.
Political decisions and rhetoric in the EU are now in a good state, certainly, but practical development is becoming a problem.