"resepti" - Englanninkielinen käännös

FI

"resepti" englanniksi

FI

resepti {substantiivi}

volume_up
Tämä on resepti, joka annetaan johdonmukaisesti kaikille potilaille.
This is the prescription which is being given consistently to every patient.
Kyseessä oli hyvin informatiivinen tapahtuma nimeltä "Prescription for a healthy planet" (Resepti terveelle maapallolle).
It was a very informative event entitled 'Prescription for a healthy planet'.
Olkoon Fourçansin perusluonteinen terveen talouspolitiikan resepti pohjana lääkkeelle, jota eurooppalaiset työmarkkinat kaipaavat.
We should allow Mr Fourçans' prescription for a sound economic policy to form the basis of the medicine the European labour market needs.
resepti (myös: ruokaresepti)
Komission resepti "kilpailu tai kriisi" on valitettavasti säilynyt muuttumattomana.
The Commission's recipe of 'competition or crisis' unfortunately remains unchanged.
Nämä ovat oikea resepti maanosamme, Euroopan unionin talouskasvulle.
These are a recipe for the economic growth of our continent, of our European Union.
Resepti on yksinkertainen: laatuviinejä ja menekin edistämistä.
The recipe is simple: quality wine, and promotion.
resepti (myös: kuittaus, kuitti, tosite)

Esimerkkejä "resepti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKomission resepti "kilpailu tai kriisi" on valitettavasti säilynyt muuttumattomana.
The Commission's recipe of 'competition or crisis' unfortunately remains unchanged.
FinnishUskomme, että siihen on resepti, ja se on se, että tietää omat vahvuutensa.
And we think there's a recipe for it, and it's knowing what your highest strengths are.
FinnishNämä ovat oikea resepti maanosamme, Euroopan unionin talouskasvulle.
These are a recipe for the economic growth of our continent, of our European Union.
FinnishTämä on resepti, joka annetaan johdonmukaisesti kaikille potilaille.
This is the prescription which is being given consistently to every patient.
Finnish14:47 CA: Tarkoitan, psykologi voisi sanoa tuon olevan resepti vainoharhaisuuden kehittämiseen.
14:47 CA: I mean, a psychologist might say that's a recipe for breeding paranoia.
FinnishSe on toisenlainen talouspoliittinen resepti, mutta se on ristiriidassa sopimuksen kanssa.
That is an alternative recipe for economic policy, but one which is contrary to the Treaty.
FinnishMutta kuvitteellisen lasimaljan puuttuminen on resepti kurjuuteen, ja, epäilen, katastrofiin.
But the absence of some metaphorical fishbowl is a recipe for misery, and, I suspect, disaster.
Finnish. - (FR) Korkeampi verotus ja enemmän valvontaa: siinä on Brysselin resepti Euroopalle!
in writing. - (FR) Higher taxation and more controls: that is the Brussels recipe for Europe!
FinnishAvoimuus on ainoa resepti, ja se tarkoittaa päätösvallan antamista myös parlamentille.
The only solution is to have more openness, which means greater codecision powers for the European Parliament.
FinnishKyseessä oli hyvin informatiivinen tapahtuma nimeltä "Prescription for a healthy planet" (Resepti terveelle maapallolle).
It was a very informative event entitled 'Prescription for a healthy planet'.
FinnishResepti on yksinkertainen: laatuviinejä ja menekin edistämistä.
The recipe is simple: quality wine, and promotion.
FinnishLuultavasti resepti ei ole täysin oikea.
FinnishTämä olisi resepti työttömyyden kasvuun.
FinnishJos tähän lisätään väestörakenteen kriisi, joka vaikuttaa joihinkin valtioihin, meillä on resepti taatulle talouden taantumalle.
Add to that the demographic crisis that is affecting some countries, and we have a recipe for guaranteed economic decline.
FinnishTähän meillä on jo oikea resepti.
FinnishOlen samaa mieltä jäsen Devan kanssa siitä, että resepti konfliktien ratkaisemiseksi on helppo laatia mutta vaikea toteuttaa käytännössä.
I agree with Mr Deva that the route to conflict resolution is easy to delineate but more difficult to pursue in practice.
FinnishSe on resepti, joka voi toimia.
FinnishJulkista taloutta koskevissa parlamentin vuosikertomuksissa esitetään sama resepti kulloisestakin taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
Parliament's annual reports on public finances put forward the same recipe regardless of the economic situation at the time.
FinnishTämä on menestyksen resepti.
FinnishLisää Eurooppaa vähemmällä demokratialla, se on resepti, jonka avulla hallituskeittiöiden mestarikokit haluavat panna meidät dieetille.
More Europe, but less democracy, that is the recipe the chefs, the Heads of State or Government, have in mind for our special diet.