"rekisteröitynyt" - Englanninkielinen käännös

FI

"rekisteröitynyt" englanniksi

FI

rekisteröitynyt {adjektiivi}

volume_up
rekisteröitynyt (myös: rekisteröity, kirjattu)
Tähän mennessä portaaliin on rekisteröitynyt 8 000 työnantajaa ja 184 000 työnhakijaa.
To date, 8 000 employers and 184 000 jobseekers have registered on the portal.
80 % äänestäjistä on jo rekisteröitynyt ja 15 pitkän aikavälin tarkkailijaa on jo paikan päällä.
Eighty per cent of voters have already registered and fifteen long-term observers are already in place.
   – Arvoisa puhemies, tietokoneeltani saa sähköisen todistuksen siitä, että olen rekisteröitynyt luetteloon.
   – Mr President, I have an electronic attestation on my computer to the effect that I am registered.

Esimerkkejä "rekisteröitynyt"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJos olet rekisteröitynyt useaan eri kauppaan, niiden välillä on helppo liikkua.
If you've signed up with several different stores, it's easy to switch between them.
FinnishTähän mennessä portaaliin on rekisteröitynyt 8 000 työnantajaa ja 184 000 työnhakijaa.
To date, 8 000 employers and 184 000 jobseekers have registered on the portal.
FinnishJos olet rekisteröitynyt useaan eri kauppaan, niiden välillä on helppo liikkua.
If you have signed up with several different stores, it is easy to switch between them.
Finnish80 % äänestäjistä on jo rekisteröitynyt ja 15 pitkän aikavälin tarkkailijaa on jo paikan päällä.
Eighty per cent of voters have already registered and fifteen long-term observers are already in place.
Finnish   – Arvoisa puhemies, tietokoneeltani saa sähköisen todistuksen siitä, että olen rekisteröitynyt luetteloon.
   – Mr President, I have an electronic attestation on my computer to the effect that I am registered.
FinnishTarkistuksen 29 viittaus jäsenvaltioon, jonka alueella vakuutuslaitos on rekisteröitynyt, ei ole sopiva.
In Amendment No 29, reference to the Member State where the insurance company has been authorized to operate is not appropriate.
FinnishMaan perusrakenteiden heikosta kunnosta huolimatta äänestäjiä on rekisteröitynyt tähän mennessä yli 21 miljoonaa.
Despite the poor state of the country’s infrastructure, the number of voters registered to date has exceeded 21 million.
FinnishNäiden vuosien aikana on rekisteröitynyt 10 puolueperhettä, jotka ovat myös oikeutettuja rahoitukseen asianomaisesta budjettikohdasta.
In the meantime, 10 party families have registered; they also receive support from the relevant budget line.
FinnishSäilytämme tietojasi niin kauan kuin olet rekisteröitynyt palveluun, tai kunnes tietojen havaitaan olevan vanhentuneita tai virheellisiä.
We keep your data for as long as you are registered, or until the data is found to be out of date or incorrect.
FinnishOletko jo rekisteröitynyt?
FinnishPerheesi on haettava kuolemantapauksen johdosta maksettavaa avustusta siltä sairausvakuutuslaitokselta, johon olet asuinmaassasi rekisteröitynyt.
Your family should apply for a death grant from the health insurance institution where you are registered in your country of residence.
FinnishArvioidemme mukaan Brysselissä työskentelee jopa 15 000 edunvalvojaa, joista 5 000 on jo rekisteröitynyt Euroopan parlamenttiin.
We estimate that there are as many as 15 000 interest representatives working in Brussels, of which 5 000 are already registered with the European Parliament.
FinnishHyvä tietää: voit hakea lupaa siirtää työttömyyskorvauksesi toiseen EU-maahan siitä maasta, jossa olet rekisteröitynyt työnhakijaksi.
Good to know: you can apply for an authorisation to export unemployment benefits from the country where you registered as a jobseeker to another EU country.
FinnishKymmeniä puolueita on rekisteröitynyt osallistuakseen vaaleihin, sieppauksista rangaistaan yhä useammin ja hyökkäyksiä tehdään entistä satunnaisemmin.
Dozens of parties have registered to take part in the elections, abductions are increasingly a criminal matter and attacks are becoming more sporadic.
FinnishTyöttömyyskorvauksesi lasketaan sen maan sääntöjen mukaan, jossa olet rekisteröitynyt työnhakijaksi, ja kaikki ulkomaantyöskentelyjaksosi otetaan huomioon.
Your benefits will be calculated in accordance with the rules in the country where you register as a jobseeker, taking account of any periods you have worked abroad.
FinnishElinsiirrot kuuluvat nykyaikaisen lääketieteen kaikista ihmeellisimpiin saavutuksiin, mutta alle 25 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisista on rekisteröitynyt luovuttajaksi.
Transplants are one of the most miraculous achievements of modern medicine, but less than 25% of the UK population are registered organ donors.
FinnishItse asiassa sen jälkeen kun yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä perustettiin vuonna 1993, arviolta 4 200 organisaatiota on rekisteröitynyt ohjelmaan.
In fact, since the introduction of the Community eco-management and audit scheme in 1993, roughly 4 200 organisations have been registered in this programme.
FinnishPuolassa soluja, kudoksia ja elimiä voidaan ottaa menehtyneiltä luovuttajilta, jos kuollut henkilö ei ole rekisteröitynyt elinten luovutuksen kieltämistä koskevaan keskusrekisteriin.
In Poland, cells, tissues and organs can be taken from deceased donors if the person who has died had not registered with the Central Register of Objections.