"reitit" - Englanninkielinen käännös

FI

"reitit" englanniksi

EN
FI

reitit {monikko}

volume_up
reitit
Tilanne on sama muissakin Alppien laaksoissa, joissa kauttakulkuliikenteen reitit kulkevat.
The same applies to the other Alpine passes that are crossed by transit routes.
Molemmat ovat paljon kalliimpia kuin maan päällä kulkevat reitit.
Both are much more expensive than overland routes.
Vaihtoehtona on lisätä yksittäiset reitit IPv4-reititystaulukkoon manuaalisesti route add -p -komennolla.
The alternative is to use the route add -p command to manually add the individual routes to the IPv4 routing table.

Esimerkkejä "reitit"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTilanne on sama muissakin Alppien laaksoissa, joissa kauttakulkuliikenteen reitit kulkevat.
The same applies to the other Alpine passes that are crossed by transit routes.
FinnishReitit ovat jo olemassa, mutta ne täytyy varustaa pikajunaliikennettä varten.
The lines already exist but require upgrading to take express trains.
FinnishTämä puolestaan tarkoittaa, että jotkut ajat ja sitä kautta myös reitit jäävät käyttämättä.
The choice of what to do and what not to do will be in the hands of individual companies.
FinnishHaluamme innokkaasti siirtää niin kutsutut kuoleman reitit niiden nykyistä sijaintia kauemmaksi.
We are eager to move what could be termed the lanes of death further away from where they now are.
FinnishMolemmat ovat paljon kalliimpia kuin maan päällä kulkevat reitit.
Both are much more expensive than overland routes.
FinnishVaihtoehtona on lisätä yksittäiset reitit IPv4-reititystaulukkoon manuaalisesti route add -p -komennolla.
The alternative is to use the route add -p command to manually add the individual routes to the IPv4 routing table.
FinnishNykyisen ilmatilan lohkojaon seurauksena on liikaa liian pitkiä lentoja, joiden reitit ovat epäsuoria.
As a result of our current airspace blocks, there are too many flights, which are too long and have very circuitous routes.
FinnishToinen periaate kuuluu: kaikkien syntyvien kustannusten pitäisi palautua, kun annetaan käyttöön reitit, raiteet ja niin edelleen.
The second school feels that the complete costs of providing the route, tracks etc. should be covered.
FinnishItse asiassa nämä reitit ovat ehdottoman tärkeitä.
FinnishJärjestäytynyt rikollisuus kasvaa ja salakuljetusketjujen käyttämät menetelmät ja reitit muuttuvat joustavammiksi.
Organised crime is on the rise, and trafficking rings are becoming ever more flexible in the methods and routes they use.
FinnishLisäksi meidän on mietittävä, ovatko vaihtoehtoiset reitit mahdollisia alueilla, joilla on mahdollisesti vähemmän sekaliikennettä.
Secondly, we need to consider if alternate corridors are possible in areas which possibly have less mixed traffic.
FinnishMolemmat reitit - Turkin kautta Välimerelle ja Georgiasta Ukrainan läpi Puolaan - kulkevat Kaukasuksen kautta.
Indeed, both the route through Turkey to the Mediterranean and the one from Georgia across Ukraine into Poland run through the Caucasus.
FinnishKaspianmeren uudet energialähteet sekä uudet reitit voivat kehittää Mustanmeren aluetta ja myös Tonavan aluetta.
The new energy sources from the Caspian Sea, as well as the new routes, can develop the Black Sea region and, by implication, the Danube region.
FinnishNämä ovat vaihtoehtoiset reitit.
FinnishReitit lyhenevät ja ilmaliikenteen ohjaus tehostuu. Lisäksi lennonvarmistuspalvelut paranevat, ja tulevaisuudessa myös yhdentyvät.
Routes will be shorter, traffic control more efficient and air navigation services will be optimised and, in the future, integrated.
FinnishMinä ainakin aion edelleen ilmoittaa kollegoilleni ja kansalaisille radioaktiivista jätettä kuljettavien junien reitit heidän niistä kysyessään.
I personally shall continue to inform any colleague or fellow citizen who asks about the movement of radioactive trains.
FinnishPelkään, että Yhdysvallat näkee tämän oivana tilaisuutena valikoida parhaat reitit Eurooppaan, kuten se on aina tehnyt.
My concern is that the United States will see this as a golden opportunity to cherry-pick, as they have always done, the best routes into Europe.
FinnishUusia sääntöjä sovelletaan säännölliseen liikenteeseen, sekä kansalliseen että rajatylittävään, jonka reitit ovat vähintään 250 kilometriä pitkiä.
The new rules will apply to all scheduled national and cross-border services with itineraries of at least 250 kilometres.
FinnishUskon, että monet kotimaan reitit eivät riittämättömän matkustajamäärän vuoksi yksinkertaisesti ole kannattavia eivätkä synnytä kilpailua.
I believe that many internal routes are simply not profitable because of insufficient passenger numbers and will not attract competition.
FinnishPerinteisessä rautatiejärjestelmässä reitit Bryssel-Amsterdam, Hampuri-Kööpenhamina ja Dublin-Belfast ovat hyviä esimerkkejä tästä.
In the case of the conventional railway system, the routes Brussels to Amsterdam, Hamburg to Copenhagen and Dublin to Belfast are good examples of this.