"reilusti" - Englanninkielinen käännös

FI

"reilusti" englanniksi

EN
FI

reilusti {adverbi}

volume_up
Tarve ylittää siis ohjelman taloudelliset mahdollisuudet reilusti.
The demand is therefore far outstripping the financial scope of the programme.
Mahdolliset hyödyt jäävät reilusti vähäisemmiksi kuin kustannukset.
Any possible benefits are far outweighed by the costs.
Kuten Maaten totesi, reilusti yli 400 000 työpaikkaa on uhattuna.
As Mr Maaten said, far more than 400 000 jobs are affected.

Esimerkkejä "reilusti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToivon myös, että komissio toimii vastedes reilusti uusia jäsenvaltioita kohtaan.
I also hope that henceforth the Commission will play fair with the new Member States.
FinnishNäin työvuosia olisi yhteensä kahdeksan eli reilusti yli Saksan vaatiman vähimmäisajan.
This brings the figure to 8 years, well over the German qualification minimum.
FinnishSe ylittää siksi reilusti solidaarisuusrahaston varojen käyttöönoton kynnysarvon.
This, therefore, significantly exceeds the threshold for mobilising the Solidarity Fund.
FinnishEnergiamarkkinoiden ja postipalvelujen vapauttaminen on jäänyt reilusti aikataulustaan.
The freeing up of energy markets and postal services is way behind schedule.
FinnishPohjois-Irlannissa naudanlihan hinta jää reilusti alle tuotantokustannusten.
In Northern Ireland, the beef price is well below the cost of production.
FinnishSe antaa parlamentille reilusti aikaa ilmaista kantansa sen niin halutessa.
That leaves ample time for Parliament to express its view if it so wishes.
FinnishTarve ylittää siis ohjelman taloudelliset mahdollisuudet reilusti.
The demand is therefore far outstripping the financial scope of the programme.
FinnishHankintakustannukset saadaan reilusti katettua hallinnollisten kustannusten säästöillä.
The savings in administrative costs more than outweigh initial outlay.
FinnishPyydän teitä antamaan meidän työskennellä reilusti ja olemaan sabotoimatta enää toimintaamme.
I would urge you to let us work fairly and to stop deliberately disrupting our work.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, Kiinan kauppatase EU:n kanssa on reilusti ylijäämäinen.
China enjoys a large surplus on its balance of trade with the EU.
FinnishTällöin on otettava huomioon reilusti yli kahden miljoonan tällä alalla työskentelevän ihmisen edut.
For there are considerably more than two million people employed in this sector.
FinnishSanoitte sanottavanne todellakin reilusti alle teille annetun ajan.
You have indeed said what had to be said well within the time allocated.
FinnishKomissio tarjosi korvauksia, jotka ylittävät reilusti lailliset vähimmäisvaatimukset.
The Commission offered compensation payments that went well beyond the minimum legal requirement.
FinnishEU:n kaupankäynti on reilusti ylijäämäinen elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden osalta.
The EU has a huge trade surplus in food and agricultural products.
FinnishOn tärkeää, että uusiutuvista energianlähteistä tuotettua sähköä tuetaan reilusti.
It is important that there is proper support for electricity produced from renewable sources of energy.
FinnishPäinvastoin kuin muovit: kiertoon palautuu reilusti alle 10%.
Plastics are a whole other story: well less than 10 percent are recovered.
FinnishTurkissakin ollaan sitä mieltä, että sitä pitää kohdella reilusti ja oikeudenmukaisesti.
Turkey also feels that it wants to be treated well and fairly.
FinnishArvoisa puhemies, käsiteltävänä oleva päätöslauselma on jo reilusti myöhässä.
Mr President, the resolution before us is long overdue.
FinnishAutot ja muut kestohyödykkeet mukaan lukien määrä reilusti kaksinkertaistuu.
And if you throw in other durable goods like automobiles and so forth, that number well more than doubles.
FinnishTurkkia on kohdeltava ehdokasmaana reilusti mutta ankarasti.
Turkey's treatment as a candidate country has to be fair, but strict.