"reilu kauppa" - Englanninkielinen käännös

FI

"reilu kauppa" englanniksi

FI

reilu kauppa {substantiivi}

volume_up
reilu kauppa
Reilu kauppa on liitettävä erottamattomasti keskeisiin työstandardeihin.
Fair trade must be inseparably linked to key labour standards.
(DE) Arvoisa puhemies, reilu kauppa koskettaa paitsi tekstiilejä myös energia-alaa.
(DE) Mr President, fair trade is an issue not only in textiles, but also in energy.
Reilu kauppa voisi olla sulka hatussanne, arvoisa komission jäsen.
Fair trade could be a feather in your cap, Commissioner.

Esimerkkejä "reilu kauppa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish(DE) Arvoisa puhemies, reilu kauppa koskettaa paitsi tekstiilejä myös energia-alaa.
(DE) Mr President, fair trade is an issue not only in textiles, but also in energy.
FinnishOn selvää, että reilu kauppa (pienillä alkukirjaimilla kirjoitettuna) on jotakin aivan muuta.
It is clear that fair trade (written using lower case letters) is something different.
FinnishReilu kauppa on liitettävä erottamattomasti keskeisiin työstandardeihin.
Fair trade must be inseparably linked to key labour standards.
FinnishReilu kauppa on "oikeudenmukaista" kauppaa, eikä "oikeudenmukainen" merkitse tasapuolista.
Fair trade is just trade, and ‘just’ does not mean ‘equal’.
FinnishReilu kauppa voisi olla sulka hatussanne, arvoisa komission jäsen.
Fair trade could be a feather in your cap, Commissioner.
FinnishKehitysapu on aiheellista ja hyväksi, mutta vieläkin tärkeämpiä ovat muut seikat, kuten reilu kauppa.
Development aid is all well and good, but other things, such as fair trade, are still more important.
FinnishReilu kauppa ei ole ainoa ratkaisu, mutta se on osa ratkaisua.
It is not the sole answer, but it is part of a solution.
FinnishYmmärrän täysin sen, että kaupan ja kehityksen alalla on laajempiakin kysymyksiä kuin yksistään reilu kauppa.
I entirely accept that there are wider issues in trade and development than Fair Trade alone.
FinnishEsimerkiksi liberaalit uskovat, että eritoten reilu kauppa on yksi parhaista keinoista torjua köyhyyttä.
For example, Liberals believe that fair trade, in particular, is one of the best ways of fighting poverty.
FinnishKyse on kuitenkin niiden kriteerien määrittelemisestä, jotka muodostavat "reilu kauppa" -käsitteen sisällön.
However, it does involve defining criteria which make up the substance of the concept of ‘fair trade’.
FinnishTunnuslauseeksi kannattaa ottaa "vapaa ja reilu kauppa".
'Free and Fair Trade' is a slogan worth adopting.
FinnishTässä mietinnössä otetaan huomioon myös reilu kauppa.
FinnishIhmiset välittävät siitä, mitä he syövät, ja reilu kauppa on tehnyt uraauurtavaa työtä tässä suhteessa mitä miellyttävimmällä tavalla.
People care, they do not just eat, and Fair Trade has pioneered this in a most attractive way.
FinnishViime vuosina reilu kauppa Euroopan unionissa on kasvanut keskimäärin 20 prosenttia, ja suuntaus on edelleen nouseva.
In recent years, growth rates in fair trade within Europe have risen, on average, by 20%, with the trend upwards.
FinnishVaikka reilu kauppa on kasvussa monissa paikoissa, se on joissakin jäsenvaltioissa paljon kehittymättömämpää kuin toisissa.
However, although Fair Trade is growing in many places, it is much less developed in some Member States than others.
FinnishOlen tietoinen joistakin parhaillaan tehtävistä aloitteista, joilla saatetaan vahingoittaa asemaa, jonka reilu kauppa on jo saavuttanut.
I am aware of some initiatives being taken that might harm the status that Fair Trade has already achieved.
FinnishKampanjan tavoitteina ovat reilu kauppa, velkojen vähentäminen ja avun lisääminen niin laadullisesti kuin määrällisestikin.
The objectives of this campaign are fair trade, debt reduction and an increase in aid, both in terms of its quality and its quantity.
FinnishReilu kauppa on menestystarina.
FinnishReilu kauppa on yksityistä ja rajattu koskemaan siihen osallistuvia tuottajia, kun taas YK:n vuosituhannen kehitystavoitteet koskevat kaikkia.
Fair Trade is private and limited to the participating producers, while the UN Millennium Development Goals are for all.
FinnishPyydän yksiköitäni tutkimaan, miten kestävyyttä lisätään erilaisilla sertifiointi- ja takuujärjestelmillä, reilu kauppa mukaan lukien.
I will ask my services to look at how sustainability is enhanced by different certification and assurance schemes, including Fair Trade.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "reilu kauppa" englanniksi

reilu adjektiivi
kauppa substantiivi
hyvä kauppa substantiivi
English
reilu peli substantiivi
laiton kauppa substantiivi