"rehellisyys" - Englanninkielinen käännös

FI

"rehellisyys" englanniksi

FI

rehellisyys {substantiivi}

volume_up
rehellisyys
Rehellisyys: totuuden kertominen silloinkin, kun sitä ei ole mukava kertoa.
Honesty: telling the truth even when it is not comfortable to do so.
Rehellisyys ja avoimuus on uhrattu laskelmoinnin alttarille.
Honesty and transparency have been sacrificed to expedience.
Missä on rehellisyys, jota tarvitaan sen myöntämiseen, että uudistukset saattavat tehdä kipeää?
What has become of the honesty involved in admitting that reforms sometimes hurt?
rehellisyys (myös: koskemattomuus, eheys)
Miten on pyritty varmistamaan näitä tarkastuksia toimeenpanevien rehellisyys?
What is being done to ensure the integrity of those who enforce these controls?
Minulle onkin selvää, että vaalien rehellisyys on vaarassa, eikä tulosta voida siten hyväksyä.
It is therefore clear to me that the integrity of the elections has been compromised and the result therefore cannot be accepted.
Siinä käsitellään oikeudenmukaista korvausta, jolla varmistetaan urheilun rehellisyys.
There was one reasonable part, which was the part about fair return to guarantee integrity in sport.
rehellisyys

Esimerkkejä "rehellisyys"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMiten on pyritty varmistamaan näitä tarkastuksia toimeenpanevien rehellisyys?
What is being done to ensure the integrity of those who enforce these controls?
FinnishMissä on rehellisyys, jota tarvitaan sen myöntämiseen, että uudistukset saattavat tehdä kipeää?
What has become of the honesty involved in admitting that reforms sometimes hurt?
FinnishRehellisyys: totuuden kertominen silloinkin, kun sitä ei ole mukava kertoa.
Honesty: telling the truth even when it is not comfortable to do so.
FinnishNäitä ongelmia käsiteltäessä avoimuus, yhdenmukaisuus ja ennen kaikkea rehellisyys ovat tärkeitä.
Tackling these problems requires transparency, a coherent approach and, above all, honesty.
FinnishRehellisyys ja avoimuus ovat eräitä järkevän Lähi-idän politiikan perusedellytyksiä.
Transparency and openness, among other things, are the prerequisites for a reasonable Middle East policy.
FinnishTässä keskustelussa tuli esille monia kansallisia eroja, mutta rehellisyys loisti poissaolollaan.
This debate showed up many national differences, and there was no honesty in the debate at all.
FinnishVuoden 2003 talousarvion mittapuuna ovat sen sijaan asiallisuus, avoimuus ja rehellisyys.
The 2003 budget will instead be measured against the yardstick of seriousness, transparency and honesty.
FinnishRehellisyys ja avoimuus on uhrattu laskelmoinnin alttarille.
Honesty and transparency have been sacrificed to expedience.
FinnishOnnistutte siinä vain, jos osoitatte seuraavia ominaisuuksia: selkeys, johtamiskyky, rehellisyys ja nöyryys.
You will only do that if you show these qualities: clarity, leadership, honesty and humility.
FinnishToivotan teille menestystä ja toivon, että rehellisyys ja totuus ohjaavat meitä päätöksenteossamme.
I wish you every good fortune, and I hope that a spirit of honesty and truth will guide us in our policy-making.
FinnishSiinä käsitellään oikeudenmukaista korvausta, jolla varmistetaan urheilun rehellisyys.
There was one reasonable part, which was the part about fair return to guarantee integrity in sport.
FinnishMinulle onkin selvää, että vaalien rehellisyys on vaarassa, eikä tulosta voida siten hyväksyä.
It is therefore clear to me that the integrity of the elections has been compromised and the result therefore cannot be accepted.
FinnishEikö rehellisyys edellyttäisi meiltä tuotteisiimme merkintää "Monsanto Corporation, tuotettu St Louisissa, Missourissa"?
Would honesty not require us to label our produce as 'Monsanto Corporation, produced in St Louis, Missouri'?
FinnishSanoin ensimmäisen käsittelyn aikana, että neuvoston rehellisyys riippui sen kyvystä esittää työllisyysluku.
I said during the first reading that the integrity of the Council rested on its ability to deliver the employment chapter.
FinnishTälle pitäisi olla pysyvä talousarvio, koska rehellisyys ei maksa senttiäkään, siihen tarvitaan vain vähän poliittista vaivannäköä.
There should be a constant budget for this because honesty does not cost a penny, just a little political effort.
FinnishRehellisyys edellyttää rohkeutta ja päättäväisyyttä vaatia, että neuvotteluiden aloittaminen voi johtaa kumppanuuteen.
Truth requires the courage and the determination to demand that the opening of the negotiations may result in this partnership.
FinnishMinun pitäisi pystyä sanomaan, että nämä kaikki ovat komission jäseniä, joiden rehellisyys ja hyvä arviointikyky ovat moitteiden yläpuolella.
I would need to be able to say that these are all Commissioners whose integrity and good judgement are beyond reproach.
FinnishMarkkinatalouden, tai toisin sanoen kapitalismin, on noudatettava vakaita ja kestäviä periaatteita, ja rehellisyys on niistä yksi.
The market economy, or, to put it another way, capitalism, needs to operate on the basis of sound and enduring principles, and honesty is an important one of these.
FinnishMielestäni rehellisyys tarjoaa perustan kansalaisten taivuttelemiseksi todella tukemaan sitä, mistä Brysselissä päätetään näinä kriisin aikoina.
I believe that this honesty will provide the basis for persuading citizens to actually support what is decided in Brussels during these times of crisis.