FI

realismi {substantiivi}

volume_up
(ES) Käymme parhaillamme läpi prosessia, jolle on ominaista poliittinen realismi.
(ES) We are currently undergoing a process of political realism.
Komission ehdotusten laadinnasta ovat puuttuneet pohdinnat, realismi ja harkinta.
The Commission's proposals were drafted without proper thought, realism or composure.
Realismi on kuitenkin vienyt voiton monialaisen lähestymistavan hyväksi.
Realism has, however, now prevailed in favour of a multisectoral approach.

Esimerkkejä "realismi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKomission ehdotusten laadinnasta ovat puuttuneet pohdinnat, realismi ja harkinta.
The Commission's proposals were drafted without proper thought, realism or composure.
FinnishRealismi on kuitenkin vienyt voiton monialaisen lähestymistavan hyväksi.
Realism has, however, now prevailed in favour of a multisectoral approach.
Finnish(ES) Käymme parhaillamme läpi prosessia, jolle on ominaista poliittinen realismi.
(ES) We are currently undergoing a process of political realism.
FinnishOn toivottava, että realismi pian pääsee valloilleen Moskovassa.
We must hope that a realistic attitude will soon take shape in Moscow.
FinnishParas tae vakaudesta, ennen kaikkea kansainvälisessä politiikassa, on terve ja älykäs realismi.
The best guarantee of stability, especially in international politics, is a healthy, sensible realism.
FinnishOnko meidän tässä tilanteessa protestoitava vaikka vain muodon vuoksi, jotta realismi lopulta saisi voiton meistä?
In view of this escalation, are we condemned to pro forma protests before settling for realism?
FinnishIlmastohuippukokoukseen mennessämme meidän on muistettava viedä mukanamme yksi tärkeä asia: realismi.
When we go to the climate summit, there is one important thing that we must remember to take with us: realism.
FinnishArvoisa liittokansleri Schüssel, realismi on pohjimmiltaan ollut puheenjohtajakaudelle tunnusomainen piirre.
The characteristic of this Presidency, Chancellor Schüssel, has been that you have been essentially realistic.
FinnishRealismi muuttuu tässä todellakin jo minimalismiksi.
For here realism really does change to minimalism.
FinnishPerustamissopimusluonnoksessa yhdistyvät kunnianhimo ja realismi, ja se on kunniaksi päätekijälleen Noel Dorrille.
The draft treaty is marked by both ambition and realism and is a credit to its main author, Mr Noel Dorr.
FinnishRealismi ei ole sen säädyttömämpää kuin idealismikaan.
FinnishEnergiasioissa realismi on tärkeintä.
Realism on the subject of energy makes this necessary.
FinnishRealismi on erottamaton osa ulkopolitiikkaa.
FinnishRealismi ei kuitenkaan voi merkitä skeptisyyttä.
FinnishToivon, että tällainen realismi ohjaa tulevan pääministerin Brownin toimia välittömästi edessä olevina vaikeina aikoina.
I hope that this kind of realism will guide Mr Brown's actions in the difficult times that lie immediately ahead.
FinnishVakaa talous, realismi ja tulokset – niitä kansalaiset vaativat ja niitä tarvitaan, jotta voidaan jatkaa Eurooppa-hanketta.
Sound economics, realism and results are what citizens are demanding and what are needed to continue to build the European project.
FinnishTähän lisääntyneeseen toimivaltaan on kuitenkin liityttävä itsepintaisen talouskriisin vuoksi vastuuntunto ja realismi.
This increased power must, however, be accompanied by a high sense of responsibility and realism imposed by the persistent economic crisis.
FinnishKoska maailman politiikkaa todella muovaavien ihmisten uusi realismi pujahtaa niiden ihmisten joukkoon, jotka luulevat sitä muovaavansa?
When will the new realism of the people who really shape global politics creep in here, among the people who merely think they do?
FinnishEn ole tyytyväinen, mutta toivon olevani realistinen ja tuo realismi pakottaa minua antamaan varauksellisen tukeni tällä hetkellä.
Although I have my reservations, I hope I am also realistic and it is that realism that forces me to give my qualified support at this time.
FinnishOn otettava huomioon maltti ja realismi, mutta valvontaa tarvitaan ehdottomasti, sillä asiat eivät suju itsestään.
We are going to have to maintain a sense of moderation and realism, and the whole thing will have to be monitored very closely, because it will not work on its own.