"reaktori" - Englanninkielinen käännös

FI

"reaktori" englanniksi

EN
FI

reaktori {substantiivi}

volume_up
reaktori
Kyseessä on VVER 440/213 -mallin reaktori, mutta se ei ole samaa tyyppiä kuin Tšernobylin reaktori.
It is for a VVR reactor 440/213 but it is not of the Chernobyl type.
Niinpä emme tiedä varmasti, milloin jokin reaktori on poistettava käytöstä.
We do not therefore know for certain when a reactor has to be phased out.
Niin paljon lämpöenergiaa reaktori tuottaa verrattuna tuotettuun sähköön.
That's how much thermal energy the reactor's putting out to how much electricity it's producing.

Esimerkkejä "reaktori"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNiinpä emme tiedä varmasti, milloin jokin reaktori on poistettava käytöstä.
We do not therefore know for certain when a reactor has to be phased out.
FinnishSuunnitelmalle näytettiin pysähdysmerkki, ja reaktori jopa suljettiin.
The neighbourhood was tipped off in time and the whole plan was called off.
FinnishNiin paljon lämpöenergiaa reaktori tuottaa verrattuna tuotettuun sähköön.
That's how much thermal energy the reactor's putting out to how much electricity it's producing.
FinnishKyseessä on VVER 440/213 -mallin reaktori, mutta se ei ole samaa tyyppiä kuin Tšernobylin reaktori.
It is for a VVR reactor 440/213 but it is not of the Chernobyl type.
FinnishYksi reaktori Barsebäckissä suljetaan ennen Ruotsin valtiopäivävaaleja syyskuussa 1998.
A reactor in Barsebäck is going to be shut down before the general election in Sweden in September 1998.
FinnishSe ei ole niin iso kuin reaktori tuossa kuvassa.
So it's not as big as the reactor you see in the diagram here.
FinnishKomissio ilmaisi aikoinaan, että sen käsityksen mukaan toinen reaktori on poistettava käytöstä vuoteen 2009 mennessä.
The Commission stated at the time that it understood that Block 2 had to be shut down by 2009.
FinnishOtamme niitä talteen, ja olisi hienoa, jos voisimme poltaa ne, hyödyntää, ja tämä reaktori rakastaa niitä.
Well, we're securing them, and it would be great if we could burn them, eat them up, and this reactor loves this stuff.
FinnishRuotsin valvontaviranomaiset ovat puolestaan kertoneet, että kyseinen reaktori oli vain 18 minuutin päässä sulamisesta.
The Swedish supervisory authorities confront us with the fact that this reactor was only 18 minutes from runaway.
FinnishEhdotan, että hän tutustuu Hunterstonin ydinvoimalaan, jossa oli suljettava reaktori tämän vuoden maaliskuussa.
I suggest that he look at the Hunterston nuclear power station where a reactor had to be shut down in March of this year.
Finnish2:18 Tämä on pieni modulaarinen reaktori.
FinnishMutta uskon pääseväni takaisin siihen, koska kuvitelkaapa raketissa pieni reaktori, joka tuottaa 50 - 100 megawattia.
But I think I get to come back to this, because imagine having a compact reactor in a rocket that produces 50 to 100 megawatts.
FinnishTämä osa tässä on itse reaktori.
FinnishJa tämä reaktori ei käytä vettä.
FinnishKysymys on siitä, että jos reaktori voi turvallisesti olla käynnissä vuoteen 2006, miksi se ei voisi toimia turvallisesti koko käyttöaikaansa?
The question is that if a reactor is safe to run until 2006, why is it not safe to run for its full economic life?
FinnishEnsimmäinen KEDO:n toimittama reaktori, jonka oli tarkoitus olla toiminnassa ensi vuoden loppuun mennessä, on tällä hetkellä seitsemän vuotta myöhässä.
The first reactor from KEDO scheduled to be online by the end of next year is currently running seven years late.
FinnishEsimerkiksi kaksi päivää sitten luin sanomalehdistä, että Kozloduin lehdistövastaava on sanonut, että reaktori voisi toimia aina vuoteen 2010 saakka.
For example, I read in the papers two days ago that the official press in Kozlodoui said that it could stay in operation until 2010.
FinnishJotta järjestelmä voitaisiin toteuttaa, pitäisi tuhoutunut, radioaktiivisesti erittäin kuormittunut reaktori saneerata täysin ja koko ympäristö puhdistaa.
To achieve this would require a total cleanup, both of the damaged reactor and its very high radiation levels, and of the environment itself.
FinnishKannatan Slovakian kiireellistä pyyntöä komissiolle siitä, että suljettu Bohunicen reaktori avataan.
I support Slovakia's emergency demand to the Commission to reopen their closed Bohunice reactor, which will also help to address climate change.
FinnishTasan 2564 tunnin kuluttua sulkeutuu Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalan reaktori - Liettuan viimeinen riippumaton energialähde.
In exactly 2564 hours, the reactor at Ignalina nuclear power plant in Lithuania - the last remaining independent energy source in Lithuania - will be shut down.