"ravitsemus" - Englanninkielinen käännös

FI

"ravitsemus" englanniksi

FI

ravitsemus {substantiivi}

volume_up
ravitsemus
Sitra keskittyy kansanterveys-, elintarvike- ja ravitsemus- ja energia-alan ohjelmiin.
It focuses on programmes in the areas of public health, food and nutrition, and energy.
Against this background, I believe that the key issue is nutrition.
Elintarvikkeita koskevat ravitsemus- ja terveysväitteet (äänestys)
Nutrition and health claims made on foods (vote)

Esimerkkejä "ravitsemus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishRavitsemus- ja terveysväitteiden tehtävänä on siten antaa tietoa eikä johtaa harhaan.
Nutritional and health claims must be there to inform, not to misinform them.
FinnishSitra keskittyy kansanterveys-, elintarvike- ja ravitsemus- ja energia-alan ohjelmiin.
It focuses on programmes in the areas of public health, food and nutrition, and energy.
FinnishTänään käsittelemämme asialuettelo on järkevä terveys, ympäristö, ravitsemus.
The subjects listed here are quite reasonable - health, the environment, food and so forth.
FinnishMuiden puhujien tavoin minunkin huomautukseni koskevat ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevaa mietintöä.
As with the other speakers, my remarks concern the report on nutritional and health claims.
FinnishMyönnän toki ilman muuta, että asiaan liittyy terveys-, ravitsemus- ja sosiaalipoliittisia tavoitteita.
I am also quite happy to concede that there are health, nutrition and social policy objectives here.
FinnishElintarvikkeita koskevat ravitsemus- ja terveysväitteet (äänestys)
FinnishNäin ollen avainsana on mielestäni ravitsemus.
Against this background, I believe that the key issue is nutrition.
FinnishElintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämät (äänestys)
FinnishParas ehkäisykeino on kuitenkin hyvien asuin- ja työolojen sekä ravitsemus- ja hygieniatason takaaminen.
The best form of prevention remains the guarantee of good housing and working conditions, nutrition and health.
FinnishOn selvää, että nuorten ravitsemus ja terveys on erittäin tärkeä asia myös muille kuin komissiolle.
It is quite obvious that the nutrition and health of young people is very important, and not only to the Commission.
FinnishKuluttajien on voitava luottaa siihen, että ravitsemus- ja terveysväitteet ovat tosia ja tieteellisesti vahvistettuja.
Consumers must be able to rely on food and health claims being true and scientifically underpinned.
Finnishoikea ravitsemus on taattava varhaislapsuudesta lähtien
FinnishViinin ja sen antioksidanttien ravitsemus- ja terveysvaikutuksista on siis oltava mahdollista esittää väitteitä.
It must be possible to make claims about the nutritional and health benefits of wine, with its antioxidants.
Finnish   En hyväksy ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevaa asetusta sellaisena kuin jäsenvaltiot ovat sen hyväksyneet.
   I reject the regulation on nutritional and health information in the version adopted by the Member States.
FinnishRavitsemus- ja terveysväitteistä haluan todeta, että aion kannattaa neuvotteluissa saavutettua tulosta.
As for the food and health claims, I should like to say that I will back the result that has been achieved during negotiations.
FinnishTähän on luonnollisesti yhteydessä ravitsemus.
FinnishEFSAn tehtäväalueeseen kuuluvat elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, ravitsemus, eläinten terveys ja kasvien suojelu.
EFSA’s remit covers food and feed safety, nutrition, animal health and welfare, plant protection and plant health.
FinnishÄänestin elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä annettua asetusta käsittelevän Poli Bortonen mietinnön puolesta.
I voted in favour of the Bortone report on the proposal for a regulation on nutrition and health claims made on food.
FinnishLabour-puolueen edustajat Euroopan parlamentissa ovat tyytyväisiä siihen, mitä tänään on sovittu elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveystietojen merkitsemisestä.
Labour MEPs welcome today's agreement on nutrition and health labelling of foods.
FinnishNämä olivat elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteistä 20. joulukuuta 2006 annetun EU:n asetuksen taustalla olevat perusteet.
These were the criteria behind the EU regulation of 20 December 2006 regarding nutrition and health claims on foods.