"raukea" - Englanninkielinen käännös

FI

"raukea" englanniksi

FI

raukea {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "raukea"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHaluaisin ilmoittaa teille, että itse asiassa tarkistus 4 ei raukea, jos tarkistus 14 hyväksytään.
I should like to say that if Amendment No 14 is adopted, No 4 does not lapse.
FinnishAsia on todellakin niin, että päinvastoin kuin äänestysluettelossa todetaan, tarkistus 12 ei raukea.
In fact, contrary to what it says in your voting lists, Amendment 12 does not fall.
FinnishArvoisa puhemies, GUE-ryhmän tarkistusehdotus 12 ei raukea. Se on lisäys!
Mr President, Amendment No 12 from the Confederal Group of the European United Left does not fall, it is an addition!
FinnishToisin sanoen tarkistus 12 ei raukea, vaan tarkistus 91 joko hyväksytään tai ei hyväksytä ja sitten äänestetään tarkistuksesta 12.
In other words, 12 does not lapse, but 91 is adopted or not adopted, and then we vote on 12.
FinnishSen lisäksi joidenkin säännösten soveltumattomuus aiheuttaa sen, ettei se raukea jo ennen kuin se on annettu.
I add that the inapplicable nature of some arrangements makes them null and void before they have even been adopted.
FinnishSe ei missään tapauksessa raukea.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, ryhmien kesken on sovittu, että ALDE-ryhmän tarkistus 4 ei raukea, vaikka tarkistus 2 hyväksytään, koska tarkistukset ovat yhteensopivia.
Mr President, we have agreed between the groups that Amendment 4 by the ALDE Group does not fall even if Amendment 2 is adopted, because these are compatible amendments.