FI

rauhoittaminen {substantiivi}

volume_up
rauhoittaminen (myös: tyydyttäminen, lepyttäminen)
- (FR) Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä, joka on tänään selvästi osoittanut olevansa tilanteen rauhoittamisen kannalla.
(FR) Madam President, I would like to thank the Commissioner, who has clearly shown himself this evening to be on the side of appeasement.
rauhoittaminen
rauhoittaminen

Esimerkkejä "rauhoittaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKun neuvosto on saanut päätöksen tehtyä, todellinen rauhoittaminen määrätyksi ajaksi ei olisi enää tehokasta.
Once the Council has taken a decision, real time closure would no longer be efficient.
FinnishTarkistusta 6 komissio ei voi hyväksyä, sillä todellinen rauhoittaminen määrätyksi ajaksi on toteutettava hyvin nopeasti.
Regarding Amendment No 6, the Commission cannot accept this amendment since real time closures need to be enacted very rapidly.
FinnishOlojen rauhoittaminen T?et?eniassa on äärimmäisen vaikeaa, kun vahvat ryhmittymät pyrkivät irrottamaan sen Venäjästä.
It is extremely difficult to bring peace to Chechnya when certain powerful groups are trying to bring about its secession from Russia.
FinnishTällä säännöksellä on vain yksi tarkoitus: Turkin liittymistä vastustavan eurooppalaisen äänestäjäkunnan rauhoittaminen.
It is a stipulation that serves one purpose and one purpose only: to pacify the majority of the voting public in Europe who are opposed to Turkey joining.
FinnishLisäksi on asetettava etusijalle kuluttajien rauhoittaminen, jotta voidaan välttää turha paniikki, joka olisi haitallista sekä väestölle että siipikarja-alalle.
We also need to give priority to reassuring consumers and thereby avoiding a pointless panic, which would be harmful both to the population itself and to the poultry industry.