"ratsastaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"ratsastaa" englanniksi

EN
FI

ratsastaa [ratsastan|ratsastanut] {verbi}

volume_up
Hän aikoo nyt ratsastaa hallitukseen poliittisen tiikerin selässä.
He now intends to ride into government on the back of a political tiger.
Katsoitte parhaaksi aiheuttaa kriisin, jotta voisitte ratsastaa tämän kriisin harjalla ja toimia omien etujenne mukaisesti.
You preferred to create a crisis so that you could ride the crest of that crisis and serve your own interests.
Komission jäsen ratsastaa kuitenkin kahdella hevosella: toinen yrittää suojella uhanalaisia lajeja, toinen yrittää auttaa Euroopan köyhimpiä osia.
But the Commissioner is riding between two horses: one seeks to protect endangered species, the other seeks to assist the poorest parts of Europe.

Esimerkkejä "ratsastaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLopuksi toteaisin, että kannattaa aina katsoa, millä asialla ratsastaa.
My final comment is that one must always be careful what high horse one gets up on.
FinnishHän aikoo nyt ratsastaa hallitukseen poliittisen tiikerin selässä.
He now intends to ride into government on the back of a political tiger.
FinnishKatsoitte parhaaksi aiheuttaa kriisin, jotta voisitte ratsastaa tämän kriisin harjalla ja toimia omien etujenne mukaisesti.
You preferred to create a crisis so that you could ride the crest of that crisis and serve your own interests.
FinnishTiedän, että periaatteilla voi ratsastaa. Voidaan kiistellä siitä, ovatko yhtenäismarkkinat yhteen sopimattomat verovapaan myynnin kanssa.
I know that there are some people who adhere strictly to principles, and that it can be said that duty-free is incompatible with the internal market.
FinnishKomission jäsen ratsastaa kuitenkin kahdella hevosella: toinen yrittää suojella uhanalaisia lajeja, toinen yrittää auttaa Euroopan köyhimpiä osia.
But the Commissioner is riding between two horses: one seeks to protect endangered species, the other seeks to assist the poorest parts of Europe.
FinnishSiihen mennessä, kun uusi työntekijä on tullut, mahdollisuus ratsastaa Ison-Britannian puheenjohtajuudella on menetetty ja Cardiffin huippukokous on ohi.
By the time that replacement is there the opportunity to ride on the back of the British Presidency will have been lost and the Cardiff Summit will be over.