"ratkaisevasti" - Englanninkielinen käännös

FI

"ratkaisevasti" englanniksi

FI

ratkaisevasti {adverbi}

volume_up
ratkaisevasti (myös: vakuuttavasti)
Muiden lehtipuiden osalta voidaan tehtyjen selvitysten perusteella sanoa, että niiden karsinogeenisuus on ihmisessä todennäköistä, mutta ei vielä epidemiologisesti ratkaisevasti osoitettu.
As for other hardwoods, we can state, on the basis of research, that they are likely to have carcinogenic effects on human beings, but that has yet to be conclusively proven.
ratkaisevasti

Esimerkkejä "ratkaisevasti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä parantaa ratkaisevasti sekä sosiaalisia standardeja että liikenneturvallisuutta.
This decisively increases both the social standard and the safety of transport.
FinnishNämä tekijät edistävät ratkaisevasti talouskasvua ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
These factors make a vital contribution to economic growth, social cohesion.
FinnishKomissio on vaikuttanut ratkaisevasti näiden direktiivien täytäntöönpanoon.
The Commission has played a strong role in trying to enforce these directives.
FinnishOn kolme asiaa, jotka vaikuttavat ratkaisevasti komission ehdotuksen hyväksymiseen.
For the Commission proposals to be successful three factors will be crucial.
FinnishUskon, että demokraattisia periaatteita on myös ratkaisevasti vahvistettu.
I believe that the democratic principle has also been decisively strengthened.
FinnishSekä Europol että Schengen edistävät ratkaisevasti Euroopan jakautumista.
Both EUROPOL and Schengen will add hugely to the construction of fortress Europe.
FinnishSe vaikuttaa nähdäkseni ratkaisevasti Euroopan unionin talouden tulevaisuuteen.
I believe it to be of essential importance to the economic future of the European Union.
FinnishTänä syksynä meidän on edistyttävä ratkaisevasti kahdella muullakin alalla.
There are two other areas where we must make decisive progress this autumn.
FinnishNäin me vaikutamme ratkaisevasti osaltamme sen saattamiseen nopeasti voimaan.
We will thus be making a key contribution to its speedy entry into force.
FinnishTerveyteen ja suorituskykyyn vaikuttaa ratkaisevasti se, mitä huippu-urheilijamme syövät.
Our top athletes' eating habits have a great impact on health and performance.
FinnishNäin ollen direktiivi palvelee ratkaisevasti myös eurooppalaista työllisyyspolitiikkaa.
To that extent the Directive is also a key instrument of European employment policy.
Finnishse muuttaa ratkaisevasti yhdessä tietoteknisen kehityksen kanssa pankkien
hand, combined with technological developments it fundamentally changes the
FinnishTämä säädös heikentää ratkaisevasti syytetyn oikeutta syrjimättömään oikeudenkäyntiin.
This regulation crucially undermines the accused's right to a fair trial.
FinnishKaikissa näissä asioissa on edistytty käytännössä ja ratkaisevasti vuonna 2001.
Concrete and decisive progress was made on all these levels in 2001.
FinnishMaahuolintapalvelut vaikuttavat ratkaisevasti lentoturvallisuuteen.
Ground handling services make a key contribution to aviation safety and security.
FinnishKotiverkon kokoonpano vaikuttaa ratkaisevasti Extender-laitteiden käyttöön.
The way your network is configured plays a crucial role in the overall Extender experience.
FinnishEuroopan parlamentti on parantanut ratkaisevasti komission ehdotusta.
The European Parliament has significantly improved the Commission proposal.
FinnishJos ne tekisivät sen nopeasti ja tehokkaasti, valitukset vähentyisivät ratkaisevasti.
If they did this quickly and effectively, there would be a decided reduction in complaints.
FinnishIlman Iranin kaltaisten valtioiden tukea terroriteot vähenevät ratkaisevasti.
Without the support of such states as Iran, terrorist initiatives will be dramatically reduced.
FinnishSe parantaa ratkaisevasti EU:n avoimuutta ja demokraattista valvontaa.
This is a crucial improvement in terms of transparency and democratic control in the EU.