"ratkaiseva seikka" - Englanninkielinen käännös

FI

"ratkaiseva seikka" englanniksi

EN
FI

ratkaiseva seikka {substantiivi}

volume_up
ratkaiseva seikka (myös: sarana, käännekohta, nivel)

Esimerkkejä "ratkaiseva seikka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä on ratkaiseva seikka myös vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä.
This is a crucial point, also in the context of the Stability and Growth Pact.
FinnishTämä on ehdottomasti ratkaiseva seikka. Maassa asuvilta ihmisiltä on kysyttävä mielipidettä.
This is an absolutely crucial issue, and people inside the country must be asked for their opinion.
FinnishTämä ratkaiseva seikka jätettiin huomiotta, kun Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta päättivät sotatoimista Irakissa.
This crucial fact was ignored when the US and UK decided to go to war in Iraq.
FinnishToinen ratkaiseva seikka on, että toteutetaan yhteisiä toimia, joilla puututaan laittomaan maahanmuuttoon.
The second crucial point is that common measures must be put in place regarding legal immigration.
FinnishTämä on mielestäni ehdottoman ratkaiseva seikka.
FinnishTämä on ilmeisen ratkaiseva seikka.
FinnishMinusta tämä on hyvin ratkaiseva seikka, jota koko komission, ei vain komissaari Cressonin, pitää korostaa kansainvälisissä yhteyksissä.
This, in my view, is a key point which the Commission as a whole, not just Mrs Cresson, must press in its international relations.
FinnishTämä on ratkaiseva seikka.
FinnishHuolimatta esittelijämme ja valiokuntamme tekemästä työstä eräs ratkaiseva seikka on edelleen avoinna: tälle politiikan alalle myönnettävän rahoituksen määrä.
Despite the work done by our rapporteur and our committee, one crucial point is still outstanding: the amount of funding to be allocated to this policy.
FinnishRatkaiseva seikka tässä asiassa on, että julkisten palvelujen järjestämistä ja toimintaa koskeva toimivalta jää yksinomaan suvereeneille valtioille.
The vital point in this matter is that competences relating to the organisation and functioning of public services remain the sole preserve of the sovereign States.
FinnishToinen mielestäni ratkaiseva seikka on se, että EU:n ulkopuolisista maista tuotavaan lihaan sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä epäreilun kilpailun riskin välttämiseksi.
Another point that I consider vital is that meat imported from non-EU countries should be subject to this regulation, thus preventing any risk of unfair competition.
FinnishJos se ei onnistu – ja tämä on ratkaiseva seikka – komissio ryhtyy tarvittaviin toimiin hyvissä ajoin ennen 1.� toukokuuta.
If they are not – and it is this point that is crucial – then the Commission will, in good time before 1 May, take the necessary actions, and we have a whole range of options to choose from.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ratkaiseva seikka" englanniksi

seikka substantiivi
ratkaiseva adjektiivi
myönteinen tai puoltava seikka substantiivi
English
ratkaiseva tekijä substantiivi
ratkaiseva ottelu substantiivi