"rationalisoida" - Englanninkielinen käännös

FI

"rationalisoida" englanniksi

FI

rationalisoida [rationalisoin|rationalisoinut] {verbi}

volume_up
Neuvoston on siksi tarkasteltava perustamissopimuksen ehtoja ja katsottava, kuinka voimme rationalisoida tätä aluetta.
The Council therefore needs to look at the Treaty provisions to see how we can rationalise this area.
Toinen tavoitteemme oli talousarvion tarjoamien välineiden rationalisoiminen ja uusiminen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan osalta.
As our second objective, we wished to rationalise and restructure the budgetary instruments in the sector of asylum and immigration policy.
Ensiksi on hyväksyttävä joukko integroituja suuntaviivoja, joiden avulla tämänhetkiset eri prosessit voidaan synkronisoida ja rationalisoida.
Firstly, there is the adoption of a set of integrated guidelines making it possible to synchronise and rationalise the various processes which exist at present.

Esimerkkejä "rationalisoida"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishUusi yksinkertainen rakenne oli ensimmäinen yritys rationalisoida kaikkia ulkoisten menojen välineitä.
The new simplified architecture was the first attempt to streamline all the instruments for external spending.
FinnishNeuvoston on siksi tarkasteltava perustamissopimuksen ehtoja ja katsottava, kuinka voimme rationalisoida tätä aluetta.
The Council therefore needs to look at the Treaty provisions to see how we can rationalise this area.
FinnishEntä miten tavaroiden jakelua aiotaan rationalisoida? Sehän aiheuttaa usein ruuhkia.
Also, what would be the ideas regarding this rationalisation of the distribution of goods, which often causes these congestion problems.
FinnishSopimusta täällä tänään kannattaneet väittävät, että sen pääasiallinen tarkoitus on rationalisoida päätöksentekovaltuuksia.
Proponents of the Treaty here today state that its primary purpose is to streamline decision-making powers.
FinnishTämän ehdotuksen käsittelyn avulla voimme osoittaa, että osaamme myös säästää ja rationalisoida.
In discussing this motion, we can demonstrate that we also have some aptitude for effecting savings and making matters more efficient.
FinnishEnsiksi on hyväksyttävä joukko integroituja suuntaviivoja, joiden avulla tämänhetkiset eri prosessit voidaan synkronisoida ja rationalisoida.
Firstly, there is the adoption of a set of integrated guidelines making it possible to synchronise and rationalise the various processes which exist at present.
FinnishTullikoodeksin uudistuksessa on tarkoitus rationalisoida tullimenettelyjä luomalla perusta helppokäyttöisille ja yhteentoimiville EU:n tulliselvitysjärjestelmille.
It is a matter of rationalising customs procedures by laying the foundations of customs clearance systems that are accessible and interoperable within the European Union.