"ratifioida" - Englanninkielinen käännös

FI

"ratifioida" englanniksi

FI

ratifioida [ratifioin|ratifioinut] {verbi}

volume_up
Tästä syystä molempien maiden parlamenttien pitäisi ratifioida se etukäteen.
This is why the parliaments of both countries should ratify that outcome beforehand.
Tanska, Irlanti ja Ruotsi eivät voi ratifioida sitä nykyisessä tilanteessa.
Denmark, Ireland and Sweden cannot ratify in current circumstances.
Mainitsitte tarpeen ratifioida jonkinlaisen muutoksen tähän järjestelmään.
You mentioned the need to ratify any change to this system.

Esimerkkejä "ratifioida"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToiseksi olemme myös sitä mieltä, että on välttämätöntä ratifioida Kioton pöytäkirja.
Secondly, we also feel that it is essential that the Kyoto Protocol be ratified.
FinnishVenäjä jopa sanoutui irti asiakirjasta, jonka Viron parlamentti ehti jo ratifioida.
Russia even denounced a document already ratified by the Estonian Parliament.
FinnishTästä syystä molempien maiden parlamenttien pitäisi ratifioida se etukäteen.
This is why the parliaments of both countries should ratify that outcome beforehand.
FinnishPerustuslaillisen neuvoston ja kuningas Norodom Sihanoukin on nyt määrä ratifioida se.
It is now due to be ratified by the Constitutional Council and King Norodom Sihanouk.
FinnishTe lupasitte ratifioida Lissabonin sopimuksen vuoden 2008 loppuun mennessä.
You made an undertaking to ratify the Treaty of Lisbon by the end of 2008.
FinnishTässä yhteydessä on hyvä uutinen, että Kanada aikoo ratifioida sopimuksen piakkoin.
In this context, we gladly welcome the confirmation by Canada that they will soon ratify.
FinnishYhdysvallat ei aio ratifioida pöytäkirjaa vain siksi, että me pyydämme sitä.
The United States is not going to ratify simply because we asked it to.
FinnishTästä syystä on erityisen tärkeää ratifioida Lissabonin sopimus.
For this reason, it is particularly important that the Lisbon Treaty be ratified.
FinnishJos sopimusta ei ratifioida ennen vuotta 2002, edessämme on suuri ongelma.
If that has not happened before 2002, then we have a serious problem.
FinnishJos puheenjohtajavaltio tekee kaikkensa, miksei se voi ratifioida Lissabonin sopimusta?
If it is doing all it can, why can it not ratify the Treaty of Lisbon?
FinnishTämä ajatus sisältyy Kioton pöytäkirjaan, jonka me lähes yksimielisesti haluamme ratifioida.
This is part of the Kyoto Protocol, which, after all, almost all of us wish to ratify.
FinnishTämä tarkoittaa sitä, että kestää muutamia vuosia ennen kuin Ruotsi voi ratifioida sopimuksen.
It means that it will be some years before Swedish ratification is possible.
FinnishTällä hetkellä 14 jäsenvaltiota aikoo ratifioida kyseisen sopimuksen.
Currently, 14 Member States are in a position to proceed to ratification.
FinnishTanska, Irlanti ja Ruotsi eivät voi ratifioida sitä nykyisessä tilanteessa.
Denmark, Ireland and Sweden cannot ratify in current circumstances.
FinnishToivomme tietenkin Tšekin tasavallan hyvin pian voivan ratifioida sopimuksen.
We of course hope that the Czech Republic will very soon be in a position to ratify the Treaty.
FinnishYhteensä 60 valtion täytyy ratifioida tämä Rooman yleissopimus.
However, to become a reality, the Rome Statute must be ratified by 60 States.
FinnishTämä on yksi niistä hyvistä syistä, miksi perustuslakisopimus pitäisi toivoni mukaan ratifioida.
That is one good reason why the Constitutional Treaty should, hopefully, be ratified.
FinnishAiomme ratifioida sen ja huolehtia siitä, että oma toimintamme on johdonmukaista.
We will ratify it and we will ensure that we are consistent.
FinnishEllei sopimusta ratifioida, teidän on vaikeaa saavuttaa itsellenne asettamanne tavoitteet.
Failing this, it will be difficult to achieve the priorities you have set out for yourself.
FinnishII) Euroopan unionin pitää ratifioida Kioton pöytäkirja vuoden 2001 loppuun mennessä.
II) For the EU to ratify the Kyoto Protocol by the end of 2001;