"rappeutuminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"rappeutuminen" englanniksi

FI

rappeutuminen {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Valtion rappeutuminen sen sijaan johtaa katastrofiin ja anarkiaan.
The decline of the state, however, leads to catastrophe and anarchy.
Alueen rappeutuminen alkoi presidentti Mobutun aikana, ja sille on useita syitä, joista yksi merkittävimmistä on etninen jännite.
The region's decline began under President Mobutu and has a number of causes, one of the most significant being ethnic tensions.
Sanokaamme pikemminkin, että uskonnollisen tunteen rappeutuminen voi johtaa muukalaisvihaan; uskonto on itsessään tekijä, joka lähentää ihmisiä.
On the contrary, xenophobia is more likely to be caused by a decline in religious convictions.
rappeutuminen
rappeutuminen (myös: degeneraatio, rappio)
Köyhyys tai ympäristön rappeutuminen eivät aiheuta tai oikeuta terrorismia.
Poverty and environmental degradation do not cause or justify terrorism.
Yleistynyt vesien saastuminen ja jokien ja järvien rappeutuminen.
Widespread water pollution and massive degradation of lakes and rivers.
Asuntokannan fyysinen rappeutuminen riistää asukkailta oikeuden kunnollisiin elinoloihin ja on suuri este integraatiolle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle.
Physical degradation of housing stock denies its occupants the right to decent living conditions and is a major obstacle to integration and social cohesion.
2. "moraalinen"
rappeutuminen (myös: degeneraatio, rappio)
3. Lääketiede
rappeutuminen (myös: rappeuma, dystrofia, surkastuma)

Esimerkkejä "rappeutuminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKöyhyys tai ympäristön rappeutuminen eivät aiheuta tai oikeuta terrorismia.
Poverty and environmental degradation do not cause or justify terrorism.
FinnishNykyään huono kunnossapito, rappeutuminen ja köyhyys ovat havaittavissa kaikkialla Bulgariassa.
These days, poor maintenance, decay and poverty are noticeable throughout Bulgaria.
FinnishToisin sanoen infrastruktuurin rappeutuminen jarruttaa vapauttamista.
In other words, the deterioration of infrastructures is hindering the liberalisation process.
FinnishYleistynyt vesien saastuminen ja jokien ja järvien rappeutuminen.
Widespread water pollution and massive degradation of lakes and rivers.
FinnishValtion rappeutuminen sen sijaan johtaa katastrofiin ja anarkiaan.
The decline of the state, however, leads to catastrophe and anarchy.
FinnishTämän vuoksi alueista on tullut yhä vähemmän houkuttelevia ja niiden rappeutuminen on nopeutunut.
As a result, these areas have become increasingly unattractive and their deterioration has accelerated.
FinnishAlueen rappeutuminen alkoi presidentti Mobutun aikana, ja sille on useita syitä, joista yksi merkittävimmistä on etninen jännite.
The region's decline began under President Mobutu and has a number of causes, one of the most significant being ethnic tensions.
FinnishMeidän on muutettava yhteiskuntaa, jolle on ominaista moraalin jatkuva rappeutuminen ja jossa arkipäiväistetään kaikenlainen poikkeava käyttäytyminen.
It is society, with its increasingly decayed morals, trivialising all sorts of deviant behaviour, that must be changed.
FinnishKun tarkastelemme Euroopan unionin, Euroopan ympäristökeskuksen, laatimia selvityksiä, huomaamme, että ympäristön rappeutuminen jatkuu.
From reading the various reports of the European Union, and the European Environment Agency, it is clear that environmental damage is still continuing.
FinnishSanokaamme pikemminkin, että uskonnollisen tunteen rappeutuminen voi johtaa muukalaisvihaan; uskonto on itsessään tekijä, joka lähentää ihmisiä.
On the contrary, xenophobia is more likely to be caused by a decline in religious convictions. Religion per se is a factor which promotes fraternity.
FinnishAsuntokannan fyysinen rappeutuminen riistää asukkailta oikeuden kunnollisiin elinoloihin ja on suuri este integraatiolle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle.
Physical degradation of housing stock denies its occupants the right to decent living conditions and is a major obstacle to integration and social cohesion.
FinnishKautta historian kaupunkien kehitys on vauhdittanut kokonaisten alueiden kehitystä, ja vastaavasti kaupunkien rappeutuminen on johtanut alueiden heikkenemiseen.
Throughout history, the development of cities has acted as a catalyst to the development of whole regions and conversely, the deterioration of the former has led to the downfall of the latter.
FinnishHomokhátságin alueen ympäristöeroosio ja sosiaalinen rappeutuminen on pysäytettävä, koska ne johtaisivat siihen, että noin 800 000 ihmisen toimeentulo joutuisi vielä suurempaan vaaraan.
The environmental and social erosion of the Homokhátság area must be stopped, because it would lead to the subsistence of around 800 000 people falling into even greater danger.
FinnishBiologisen monimuotoisuuden kannalta on yhtä vahingollista tehostaa maataloutta rajattomasti kuin lopettaa maatalouden harjoittaminen, molemmista seuraa maaseudun rappeutuminen.
Both the relentless intensification of farming and the fact that farmers are leaving the industry, with the consequent decline of rural areas, are having a devastating effect on biodiversity.