"raportti" - Englanninkielinen käännös

FI

"raportti" englanniksi

FI

raportti {substantiivi}

volume_up
Pankkivalvontakomitean raportti myöntämisen ja siirtämisen mallin kannustinrakenteesta
BSC report on the incentive structure of the originate and distribute model
17:53 Toinen raportti, kenraali Fayn raportti, sanoo, että järjestelmä on syypää.
17:53 So another report, an investigative report by General Fay, says the system is guilty.
Pankkijärjestelmien rakenteita käsittelevä raportti julkaistaan tammikuussa 2005.
The banking structures report will be published in January 2005.
Raportti julkaistaan myöhemmin EKP:n Occasional Paper ‑julkaisusarjassa.
The report will be published in due course as an ECB Occasional Paper.
This paper describes the following topics:
Raportti toimitetaan Euroopan parlamentille, minkä jälkeen se julkaistaan EKP:n verkkosivuilla Occasional Paper ‑sarjassa.
The report will be sent to the European Parliament and subsequently published on the ECB’s website as part of the Occasional Paper Series.

Esimerkkejä "raportti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNeljäs raportti Euroopan unionin maksu- ja selvitysjärjestelmistä (Blue Book)
Blue Book on Payment and Securities Settlement Systems in the EU (fourth edition)
FinnishEnsimmäinen hyvä askel oli neuvostolta viime vuoden lokakuussa saatu raportti.
The Council's report that came out in October last year was a good first step.
FinnishHaluan todeta, että tämä raportti on valitettavasti häpeäpilkku YK:n historiassa.
I would like to say that this report is, unfortunately, a blot in the UN's history.
FinnishKomission on siis toimitettava kattava raportti suurimmista sallituista tasoista.
So the Commission needs to submit a full report on maximum permitted levels.
FinnishRaportti ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.
The report, together with a related press release, is available on the ECB’s website.
FinnishRaportti koostui kuitenkin pelkästään tilastoista. Se oli aika heikko esitys.
But it was a report made up solely of statistics - somewhat on the lean side.
FinnishSen on vuonna 2012 annettavaa loppuraporttia edeltävä välivaiheen raportti.
It is an interim report ahead of the final report that is to be tabled in 2012.
FinnishEi olisi ensimmäinen kerta, kun tällainen raportti kumottaisiin myöhemmin julkisesti.
It would not be the first time for such a report later to be publicly repudiated.
FinnishRaportti on saatavilla Internetin kautta, samoin kuin Espanjan hallituksen vastaus.
The report is accessible via the Internet, as is the Spanish Government' s response.
FinnishNäissä tapauksissa raportti suosittelee poistamaan ohjelman tai päivittämään ohjaimen.
In these cases, the report recommends you uninstall a program or update a driver.
FinnishRaportti julkaistiin 15.12.2008, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.
The report was published on 15 December 2008 and is available on the ECB’s website.
FinnishEsimerkiksi varainhoidon valvojan sisäinen raportti esiteltiin suhteelliseen myöhään.
The report by the financial controller, for example, was submitted relatively late.
FinnishItse asiassa päätöslauselma on aivan yhtä yksipuolinen kuin Goldstonen raportti.
As a matter of fact, the resolution is just as one-sided as the Goldstone report itself.
FinnishCPN-raportti tarkoittaa, että EU:n on oltava varovainen yrittäessään vaikuttaa Kiinaan.
The CPN report says that the EU must be cautious in attempting to influence China.
FinnishSiksi tämä mietintö on laadittu, ja siksi on laadittu myös Lamfalussyn komitean raportti.
That, after all, is the reason for this report and for the Lamfalussy report too.
FinnishSiksi yli kaksi vuotta sitten julkaistiin analyyttinen Alueet 2020 -raportti.
That is why, more than two years ago, the Regions 2020 analytical report was published.
FinnishPankkivalvontakomitean raportti myöntämisen ja siirtämisen mallin kannustinrakenteesta
BSC report on the incentive structure of the originate and distribute model
FinnishPyydän anteeksi Shakespearelta, tuo raportti vakuutti mielestäni liiaksi.
With apologies to Mr Shakespeare, methinks the report doth protest too much.
FinnishKuinka ollakaan, Goldstonen raportti ei ole mielestäni tältä osin rakentava.
As it happens, I do not think that the Goldstone report is constructive in this regard.
FinnishTämä raportti on toimitettu Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnalle.
This report was sent to the Chairman of Parliament's Committee on Transport and Tourism.