"raportointi" - Englanninkielinen käännös

FI

"raportointi" englanniksi

FI

raportointi {substantiivi}

volume_up
1. Journalismi
raportointi
raportointi
Jos operaatio lakkautetaan, näistä kysymyksistä raportointi ei enää olisi mahdollista.
If the mission is closed, this reporting will no longer be possible.
Strateginen raportointi on uusi piirre koheesiopolitiikassa.
This strategic reporting exercise represents a new feature of cohesion policy.
Minusta olisi parasta ottaa käyttöön tiukka seuranta ja vuosittainen raportointi.
I believe that the best way to do that is through strict monitoring and annual reporting.

Esimerkkejä "raportointi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLisätietoja on ohjeaiheessa Automaattinen ongelmien raportointi ja ratkaisujen etsiminen.
For more information, see Report problems and check for solutions automatically.
FinnishMinusta olisi parasta ottaa käyttöön tiukka seuranta ja vuosittainen raportointi.
I believe that the best way to do that is through strict monitoring and annual reporting.
FinnishVarmentamis-, seuranta-, raportointi ja korvausjärjestelmistä on monta ongelmaa.
There are big problems around the verification, monitoring, reporting and liability regimes.
FinnishOn selviä viitteitä siitä, että tiedotusvälineiden raportointi on puolueellista.
There are clear indications that there is a biased media coverage.
FinnishJos operaatio lakkautetaan, näistä kysymyksistä raportointi ei enää olisi mahdollista.
If the mission is closed, this reporting will no longer be possible.
FinnishEhkäpä tämänkaltainen raportointi osoittaa myös, että ohjesääntö on välttämätön.
Maybe a report of this kind shows that we need a set of rules.
FinnishStrateginen raportointi on uusi piirre koheesiopolitiikassa.
This strategic reporting exercise represents a new feature of cohesion policy.
FinnishViljelijöitä rasittaa tänä päivänä monimutkainen paperisota, alituinen raportointi ja jatkuva valvonta.
Farmers today are burdened with red tape, paperwork and constant monitoring.
FinnishPidän ehdotuksen heikkoutena sitä, ettei raportointi ole pakollista kaikissa jäsenvaltioissa.
I regard it as a weakness in the proposal that reporting is not mandatory in all Member States.
FinnishMuutamat tarkistukset pyrkivät tiukentamaan valvonta-, raportointi- ja tarkastusmenettelyjä.
Some of the amendments are aimed at tightening up the procedures for monitoring, reporting and inspections.
FinnishToiseksi julkinen talous ja raportointi on tarkastettava EU:n hyväksymien standardien mukaisesti.
Secondly, the public finances and the reporting need to be audited according to EU-approved standards.
FinnishYksi tähän käytettävistä keinoista on jo vuodesta 1986 lähtien ollut raportointi yrityksille aiheutuvista seurauksista.
One of the best ways of doing that has since 1986 been business impact assessment.
FinnishNäytteenotto, raportointi ja toimintatavat on standardoitava.
We must have a standardisation of sampling, reporting and the way in which these matters are dealt with.
FinnishHaluaisin kysyä komissaarilta: kuinka raportointi tämän erinomaisen mietinnön edistymisestä aiotaan hoitaa?
I would like to ask the Commissioner how the Commission proposes handling this excellent report.
FinnishOnko niin, että Nordrhein-Westfalenissa yksi puolue päättää, onko raportointi tasapuolista vai ei?
Is it the case that in North Rhine-Westphalia, one party decides on whether reporting is or is not balanced?
FinnishAsiaan liittyvistä ympäristönäkökohdista raportointi ei ole mielestäni saanut riittävästi painotusta.
In my view, not enough emphasis has been placed on the reports on the environmental aspects of the question.
FinnishTarkistuksia 6 ja 11, joilla yritetään muuttaa vapaaehtoiset raportointi- ja neuvontajärjestelmät pakollisiksi.
Amendments Nos 6 and 11 which try to change voluntary reporting and advice schemes to mandatory ones.
FinnishSe on merkittävä heikkous siinä, miten koko raportointi ja tiedotustyö on järjestetty.
This is a significant weakness in the organisation of the whole reporting process and of efforts to make information available.
FinnishTurha raportointi ja suunnittelu on tarpeetonta.
There is no need for inessential reports and planning.
FinnishJoka tapauksessa raportointi komissiolle tapahtuu käytännössä automaattisesti, koska se perustuu satelliittitutkimuksiin.
In any case reports to the Commission will be practically automatic, since they will be based on satellite surveys.