"raportoida" - Englanninkielinen käännös

FI

"raportoida" englanniksi

FI

raportoida [raportoin|raportoinut] {verbi}

volume_up
Aion raportoida tästä kysymyksestä ennen vuoden loppua komission tiedonannossa.
I will report on this issue before the end of the year in a Commission communication.
Ensimmäiseksi meidän täytyy kuitenkin raportoida kalastusneuvostolle.
The next step must be for us to report back to the Fisheries Council.
Minkä jäsenvaltion minkä sairaalan mikä hoitotiimi haluaa raportoida uutta tietoa?
Which team in which hospital in which Member State has news to report?

Esimerkkejä "raportoida"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAion raportoida tästä kysymyksestä ennen vuoden loppua komission tiedonannossa.
I will report on this issue before the end of the year in a Commission communication.
FinnishEi saisi olla niin, että seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei raportoida koston pelossa.
It should not be the case that sexual abuse goes unreported for fear of reprisals.
FinnishLupaan toimia järjestelmällisesti ja raportoida teille objektiivisesti.
I promise to be systematic in the steps I take and to report to you objectively.
FinnishKomissio aikoo noudattaa suurinta osaa suosituksista ja tarvittaessa raportoida tästä.
The Commission intends to observe most of these, and to report on this as required.
FinnishOlisi hyvä, jos komissio voisi raportoida tästä asiasta vuosittain Euroopan parlamentille.
I would welcome an annual report from the Commission to the European Parliament.
FinnishOdotan innolla saavani raportoida teille takaisinottosopimuksen arvioinnista.
I am looking forward to reporting to you on the evaluation of the readmission agreement.
FinnishMinkä jäsenvaltion minkä sairaalan mikä hoitotiimi haluaa raportoida uutta tietoa?
Which team in which hospital in which Member State has news to report?
FinnishAiomme raportoida asianomaisille elimille tässä asiassa käymiemme pohdintojen tuloksista.
We will report to the bodies concerned the results of our reflections on this issue.
FinnishSe koskee edunvalvojien velvollisuutta raportoida vuosittain toiminnastaan.
This concerns the obligation on lobbyists to submit an annual report on their activities.
FinnishNiillä suojataan työntekijöitä, jotta nämä voivat raportoida tilanteestaan.
They protect workers so that they can report the situation in which they find themselves.
FinnishToivon voivani raportoida asiasta mahdollisimman tyhjentävästi maaliskuussa.
I want to be able to make the fullest possible report in March.
FinnishEnsimmäiseksi meidän täytyy kuitenkin raportoida kalastusneuvostolle.
The next step must be for us to report back to the Fisheries Council.
FinnishTietenkin täytäntöönpanon edistymisestä on tarkoitus raportoida parlamentille.
Of course we foresee reporting concerning progress made in relation to implementation to Parliament.
FinnishVapaa lehdistö voi raportoida politiikan epäonnistumisesta ajoissa, jolloin politiikkaa voidaan muuttaa.
A free press can report policy failings in good time and policies can be adjusted.
FinnishTarkkailijoidemme pitää voida liikkua rajoituksetta, ja heidän on saatava vapaasti raportoida tilanteesta.
Our observers must be free to move where they wish and free to report back.
FinnishKorostan, että on tärkeää raportoida Euroopan unionin elinten lisäksi myös asianomaiselle kansalle.
To report — I insist — to the European organisations, but also to the population in question.
FinnishArvoisat parlamentin jäsenet, toinen aihe, josta haluan raportoida teille on hallitustenvälinen konferenssi.
Ladies and gentlemen, the second topic I wish to report on is the Intergovernmental Conference.
FinnishAion raportoida parlamentille tilanteen edistymisestä.
I will report back to Parliament on the progress that is made.
FinnishTietoja lastaamisesta ja lastinpurusta - syntyykö aluksessa murtumia ja vääntymiä - ei raportoida.
The information about loading and unloading, whether twisting or torsion occurs in a ship, is not reported.
FinnishTuntuu hyvältä voida palata takaisin ja raportoida teille tilanteesta näin puheenjohtajakauden päätteeksi.
It feels good to be able to come back and report to you like this at the end of our term of office.