"rankasti" - Englanninkielinen käännös

FI

"rankasti" englanniksi

FI

rankasti {adverbi}

volume_up
rankasti (myös: ankarasti)

Esimerkkejä "rankasti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämän vuoksi sääntöjä täytyy muokata rankasti ja valvontaa parantaa.
The rules thus need to be drastically changed and supervision tightened.
FinnishNyt kun suosituksia on muutettu rankasti, perusteluissa ei ole mitään järkeä.
Now that the recommendations have been drastically altered, the explanatory statement makes no sense.
FinnishEi yksinkertaisesti ole mahdollista vaatia lisää tutkimusta ja sitten leikata rankasti määrärahoja.
It is simply not possible to call for more research and then drastically cut resources.
FinnishTämä sairaus koettelee sekä sairastunutta että hänen perhettään rankasti, myös taloudellisesti.
This disease puts a great strain on both the sufferer and his or her family, also financially.
FinnishPäivänä, jona lähdimme Kööpenhaminasta, satoi rankasti lunta, ja kokoustiloissa oli hyvin kylmä.
The day we left Copenhagen it was snowing heavily and it was extremely cold in the meeting rooms.
FinnishVuodesta 2008 alkaen maailmanlaajuinen rahoituskriisi on kuitenkin koetellut rankasti euroaluetta.
However, since the end of 2008, the euro area has been hit hard by the global financial crisis.
FinnishNiin sanottu 29 artiklan mukainen työryhmä on lisäksi arvostellut ehdotusta rankasti.
Another important point is the severe criticism made of this proposal by what is known as the Article 29 Group.
FinnishHyökyaalto koetteli erityisen rankasti kalastuselinkeinoa.
The fishing industry was hit particularly hard by the tsunami.
FinnishEuroopan kansalaisilla ei koskaan aikaisemmin ole ollut niin suuria odotuksia EU:n osalta, samalla kun he kritisoivat sitä rankasti.
Never before have the people of Europe had such high expectations of the EU, while, at the same time, criticising it harshly.
FinnishViimeaikaiset aallot markkinoilla ovat koetelleet rankasti rahoitusvakautta ja taloushallintoa euroalueella ja erityisesti Kreikassa.
Recent waves in the market have seriously tested financial stability and economic governance in the euro area, especially in relation to Greece.
FinnishRiittää, kun maataloutta tarkastellaan tämän vuoden kaltaisena vuonna: jotkin jäsenvaltiot ovat kärsineet kuivuudesta, ja joissakin on taas ollut hyvin märkää ja satanut rankasti.
You only have to consider agriculture in a year like this, where in some Member States there have been droughts and others have had very wet weather, very heavy rainfall.
FinnishMeillä on vielä paljon tehtävää yritystemme toimintaa ja dynaamisuutta rankasti rajoittavan sääntely-ympäristön ja byrokraattisten menettelyiden yksinkertaistamiseksi.
A great deal still needs to be done to simplify the regulatory environment and bureaucratic procedures, which place heavy constraints on the activity and dynamism of our enterprises.
FinnishOlen iloinen siitä, että tänään äänestettiin taloudellisen tuen myöntämisestä Liettuan vaateteollisuudelle, sillä taantuma on koetellut kyseistä alaa erityisen rankasti.
I am delighted that today, there was a vote on the provision of financial support to the Lithuanian clothing manufacturing industry, as this sector has been hit particularly hard by the recession.