FI

rakkaus {substantiivi}

volume_up
rakkaus (myös: rakas, kulta, romantiikka, lempi)
Joskus heitä pidättelee rakkaus, useimmiten kuitenkin pelko.
They are sometimes bound by love, but more often than not by fear.
Muokataan työ, rakkaus, harrastukset, ystävyyssuhteet, vanhemmuus.
Re-crafting your work, your love, your play, your friendship, your parenting.
Rakkaus on höyhenenkeveää, etenkin tässä ilmaisessa Windows -teemassa, joka sisältää lemmekkäitä kyyhkyläisiä.
Love is a finely feathered thing, in this free Windows theme featuring shadowbox-style lovebirds.

Esimerkkejä "rakkaus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish   Arvoisa puhemies, voimme saavuttaa monia asioita, mutta suurin niistä on rakkaus.
   Mr President, there are many things we can achieve, but the greatest of them all is love.
FinnishMuokataan työ, rakkaus, harrastukset, ystävyyssuhteet, vanhemmuus.
Re-crafting your work, your love, your play, your friendship, your parenting.
FinnishJoskus heitä pidättelee rakkaus, useimmiten kuitenkin pelko.
They are sometimes bound by love, but more often than not by fear.
FinnishRakkaus on höyhenenkeveää, etenkin tässä ilmaisessa Windows -teemassa, joka sisältää lemmekkäitä kyyhkyläisiä.
Love is a finely feathered thing, in this free Windows theme featuring shadowbox-style lovebirds.
FinnishKova työ ja sinnikkyys -- älä anna periksi -- ja rakkaus ja myötäeläminen johtavat kaiken elämän kunnioitukseen.
Hard work and persistence --don't give up -- and love and compassion leading to respect for all life.
FinnishMitä jos tulevaisuudessa on ihmisiä, jotka eivät kykene rakastamaan kaikilla niillä tavoilla, joilla rakkaus ilmenee?
What if, tomorrow, we have human beings who are not capable of loving, of expressing love in all its forms?
FinnishSilloin tehdyt ratkaisut, silloin saatu hoito, rakkaus ja turvallisuus näkyvät koko ihmisen elämän läpi.
The decisions made then, the care and love received and the security that a child has felt will be conspicuous throughout a person's life.
FinnishHyvin erilaisten yhteiskuntien kesken vallitsee rauha, mutta kotona käydään usein sotaa, kun rajat ylittävä rakkaus kuolee.
Peace has reigned between very different societies, but within families there is often conflict when love is shattered.
FinnishSen edellytyksenä on aina ollut rakkaus vierasta kohtaan, avoimuus ja vieraan kunnioitus, jopa uteliaisuus vierasta kohtaan.
The prerequisite for this has always been love of the unfamiliar, openness, respect for and even curiosity about the unfamiliar.
FinnishJa minun onnekseni tämä koti ja sen sisällä oleva rakkaus sekä opettajieni, mentoreideni ja ystävieni apu olivat riittävät.
And luckily for me, that home and the love inside of it, along with help from teachers, mentors and friends along the way, was enough.
FinnishElämänsä rakkaus, Sarah.
FinnishKenenkään rakkaus kurjaa elämänsä kohtaan - elämää, josta on kenties tehty liian kurjaa - ei voi ylittää kunnioituksen tunnetta kotimaata kohtaan.
No one values his wretched life - perhaps made too wretched - more dearly than the abstract honour of the homeland.
FinnishKurittava rakkaus täyttää tehtävänsä.
FinnishSe on hieman kuin rakkaus.
FinnishArvoisa puhemies, se on rakkaus!
FinnishRaamatussa mainitut vuosisatoja vanhat avioliiton arvot uskollisuus ja rakkaus ovat parhaat takeet inhimilliselle hyvinvoinnille.
Century-old values of fidelity and love within a marriage bond as it is mentioned in the Bible remain the best guarantees for human well-being.
FinnishTietäni on siivittänyt rakkaus Eurooppaan. Tuo rakkaus on saanut aikaan sen, että 50 vuoden takaisesta utopiasta on suurelta osin tullut totta.
I have been moved by the passion of Europe, which has allowed the utopia of fifty years ago to become, for the most part, a reality.
FinnishRakkaus on intohimoa.
FinnishRakkaus ja kristillisyys olivat vahvoja vaikuttimia rakennettaessa Euroopan kaupunkien – myös Strasbourgin – katedraaleja ja kirkkoja.
'Yes' to European laicism, but 'no' to secularisation.
FinnishNeuvoston puheenjohtaja Juncker sanoi, etteivät EU ja Venäjä vielä ole lähteneet kuherruskuukautta viettämään, mutta että kyseessä on tosi rakkaus.
The PresidentinOffice of the Council, Mr Juncker, said that the EU and Russia had still not embarked upon their honeymoon but that there was true love between the two.