"rakennus" - Englanninkielinen käännös

FI

"rakennus" englanniksi

EN
EN
FI

rakennus {substantiivi}

volume_up
Onko tämä rakennus tarkastettu samojen kriteerien mukaan kuin Strasbourgin rakennus?
Has this building been checked using the same criteria as have now been applied in the Strasbourg building?
Rakennus tulee ulko- ja turvallisuuspoliittisen henkilökunnan tarpeisiin.
This building will be for the needs of the staff required to implement the policy.
On löydetty sellainen rakennus, joka vastaa turvallisuusvaatimuksia.
A building has been chosen which provides the appropriate guarantees of safety.
Silloin rakennus- tai korjaustöiden toteuttamista ei tarvitsisi odottaa vuosikausia.
It would not then be necessary to wait several years for construction or repair work to take place.
Auringolle altistuvat rakennus-, maanrakennus- ja matkailualojen työntekijät.
There is exposure to the sun in the construction, civil engineering and tourist industries.
Teiden ja lentokenttien rakennus ja kunnossapito sekä jätehuolto ovat esimerkkejä tästä.
The construction and maintenance of roads and airports and waste management are two such examples.
Rakennus kunnostetaan läpikotaisin, ja siihen sijoitetaan EKP:n yleisötilat.
After thorough renovation, the Grossmarkthalle will accommodate the public facilities of the ECB.
Neuvoston rakennus on varattu neuvoston ja sen jäsenten käyttöön, eikä ulkopuolisilla kaupallisilla eduntavoittelijoilla ole pääsyä sinne tai sen tiloihin.
The Council building is reserved for the use of the Council and its members and no outside commercial interests have access to it or its facilities.
Ensimmäisen kysymyksen osalta uskomme, että asianmukaisesti varustettu, nykyaikainen Berlaymont-rakennus olisi sopivaan hintaan tarkoituksenmukainen paikka Euroopan komissiolle.
On the first question, we believe that a properly equipped modern facility Berlaymont would, at the right price, be an appropriate home for the European Commission.

Esimerkkejä "rakennus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämän sopimuksen tarkoituksena on pitää koko EU:n luhistuva rakennus pystyssä.
This agreement is designed to keep the whole crumbling edifice of the EU in place.
FinnishRakennus, jossa olimme kyseisenä aamuna, oli ollut suljettu. Nyt se oli avattu.
The building where we were that afternoon had been closed and was now open.
Finnish10:23 Tietenkin kerroin hänelle, että rakennus on vain aikuisille ja mene pois.
10:23 Course, I had to tell him that the building was for adults only and to get out.
FinnishToisin sanoen, kyseessä ei ole komission rakennus eivätkä komission virkailijat.
Therefore, neither the building nor the staff have any connection with the Commission.
FinnishRakennus tulee ulko- ja turvallisuuspoliittisen henkilökunnan tarpeisiin.
This building will be for the needs of the staff required to implement the policy.
FinnishPainotan kuitenkin sitä, ettei tuo rakennus kuulu Euroopan komissiolle.
But I must stress that the building does not belong to the European Commission.
FinnishTämä koskee erityisesti rakennus-, matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä.
The building, tourism and gastronomy industries are particularly affected.
FinnishOn löydetty sellainen rakennus, joka vastaa turvallisuusvaatimuksia.
A building has been chosen which provides the appropriate guarantees of safety.
FinnishAuringolle altistuvat rakennus-, maanrakennus- ja matkailualojen työntekijät.
There is exposure to the sun in the construction, civil engineering and tourist industries.
FinnishTämä ei ole arkkitehtonisesti viihtyisä rakennus varsinkaan vammaisille.
It is not an architecturally welcoming building particularly to people with disabilities.
FinnishRakennus kunnostetaan läpikotaisin, ja siihen sijoitetaan EKP:n yleisötilat.
After thorough renovation, the Grossmarkthalle will accommodate the public facilities of the ECB.
FinnishTämä on kenties sopivin paikka Euroopan historian kodiksi, onhan rakennus hyvin kaunis.
Perhaps the home of European history may best be located here, in this very beautiful building.
FinnishSilloin rakennus- tai korjaustöiden toteuttamista ei tarvitsisi odottaa vuosikausia.
It would not then be necessary to wait several years for construction or repair work to take place.
FinnishOnko IPE4-rakennus, josta puhutaan vielä kuin " kielletystä kaupungista" , kuin tieteisromaani?
Is the IPE4, which is still a 'forbidden city', something out of a science fiction novel?
FinnishTe ette siis aio vahvistaa, että tämä rakennus vastaa terveys-, turvallisuus- ja palomääräyksiä?
You are not confirming that the building satisfies health and safety and fire regulations?
FinnishTeiden ja lentokenttien rakennus ja kunnossapito sekä jätehuolto ovat esimerkkejä tästä.
The construction and maintenance of roads and airports and waste management are two such examples.
FinnishRakennus toimi 4.6.2004 saakka hedelmä- ja vihannestukkuhallina.
Until 4 June 2004 it was a wholesale market for fruit and vegetables.
FinnishEnsimmäinen niistä on toimielinten rakennus- ja kiinteistöpolitiikka.
The first is the institutions' policy on buildings and property.
FinnishOlemme kuulleet jäsen Brian Crowleyn lausunnon tilaisuudessa, jossa kyseinen rakennus vihittiin käyttöön.
We heard a speech made by Brian Crowley at the inauguration of this building.
Finnish• yhdyskuntajätteitä sekä rakennus- ja purkujätteitä koskevat pakolliset kierrätystavoitteet;
• Mandatory recycling targets for municipal waste, as well as construction and demolition waste;