"rakennukset" - Englanninkielinen käännös

FI

"rakennukset" englanniksi

FI

rakennukset {monikko}

volume_up
rakennukset
Rakennukset eivät kuulu propagandaministeriölle, tämä on parlamenttirakennus.
The buildings do not belong to a propaganda ministry; this is a parliament.
Rakennukset kuluttavat 40 prosenttia primäärienergiasta.
Buildings are responsible for 40% of the consumption of primary energy.
Minun kokemukseni mukaan avain menestykseemme ovat olemassa olevat rakennukset.
In my experience it is the existing buildings that are the key to our success.
rakennukset (myös: korttelit)

Esimerkkejä "rakennukset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMinun kokemukseni mukaan avain menestykseemme ovat olemassa olevat rakennukset.
In my experience it is the existing buildings that are the key to our success.
FinnishElokuvaperintö ansaitsee oman politiikkansa, kuten rakennukset, taulut ja kirjatkin.
Cinema deserves a heritage policy, in the same way as buildings, pictures or books.
FinnishRakennukset eivät kuulu propagandaministeriölle, tämä on parlamenttirakennus.
The buildings do not belong to a propaganda ministry; this is a parliament.
FinnishLoppujen lopuksi rakennukset aiheuttavat noin 40 prosenttia hiilidioksidipäästöistä.
After all, buildings are responsible for approximately 40% of CO2 emissions.
FinnishRakennukset entisöidään huolella, ja niistä tulee olennainen osa uusia toimitiloja.
They will be carefully restored and remain distinctive components of the site’s design.
FinnishPuolan maaseudulla rakennukset olivat 1960-luvulle saakka pääasiassa puisia.
Until the1960s, the buildings in rural areas of Poland were mainly wooden.
FinnishKunnostetut rakennukset ovat parhaita osoituksia Euroopan unionista kyseisellä alueella.
Modernised buildings are one of the best signs of the European Union in the region.
FinnishRakennukset omisti hollantilainen eläkesäätiö SCI Erasme tai sen tytäryhtiö.
These were owned by SCI-Erasme, a Dutch pension fund, or its subsidiary.
FinnishKaikki yhteisomistuksessa tai vailla omistajaa olevat rakennukset ränsistyvät pahasti.
All of the buildings that are shared or not owned by anyone are falling into disrepair.
FinnishAsukkaille annettiin usein alle kuukauden varoitusaika ennen kuin rakennukset jyrättiin.
Residents were often given less than a month's notice before their buildings were razed.
FinnishKuten monet ovat jo maininneet, rakennukset kuluttavat 40 prosenttia energiastamme.
As many have mentioned, 40% of our energy is consumed in buildings.
FinnishGettoon eivät kuulu vain ympäristö ja rakennukset, vaan myös siellä asuvat ihmiset.
Ghettos are not just a matter of environment or buildings but also of the people who live here.
FinnishVain harvat tietävät, että maailman vanhimmat itsenäiset rakennukset sijaitsevat Maltassa.
Few know that the earliest free standing buildings in the world have been found in Malta.
FinnishTuhoutuneet rakennukset on saatava korjatuksi tai rakennetuksi uudelleen mahdollisimman pian.
Houses which have been destroyed need to be repaired or rebuilt as swiftly as possible.
FinnishKirjat tai rakennukset eivät ole saaveja, elokuvat eivät ole kaloja.
Books or buildings are not the same as buckets, films are not fish.
FinnishRakennukset-osassa on tarkempi kuvaus uusista toimitiloista.
See Building description for a more detailed overview of the new premises.
FinnishTalous- ja sosiaalikomitealla on toinenkin ongelma, rakennukset.
There is another problem with the Economic and Social Committee, the problem of buildings.
FinnishKäyttämättömät rakennukset kärsivät väistämättä, ellei niitä tarkasteta säännöllisesti.
It is inevitable that unused buildings will become sick buildings if they are not regularly checked.
FinnishKaikki todella tarvitsemamme rakennukset ovat Brysselissä käytössämme.
We have everything we need in Brussels in terms of facilities.
FinnishOlemme myös sisällyttäneet yleiseen talousarvioon kohdan, joka kattaa virastojen rakennukset.
We have also included a section in the general budget which will cover the agencies' buildings.