"rajusti" - Englanninkielinen käännös

FI

"rajusti" englanniksi

FI

rajusti {adverbi}

volume_up

Esimerkkejä "rajusti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMehän tiedämme, että kriisi on iskenyt erityisen rajusti moniin kehitysmaihin.
We know that many developing countries are being hit very hard by the crisis.
FinnishHinnat ovat nousseet kaikkien jäsenvaltioiden työläisperheiden kannalta rajusti.
Prices have risen uncontrollably for ordinary working-class families in all Member States.
FinnishLajien elinympäristö on muuttunut rajusti, eivätkä ne voi selvitä siitä.
They are facing a radical change to their environment and therefore cannot survive.
FinnishTässä elintärkeässä asiassa keskustelun kahden osapuolen näkökulmat poikkeavat rajusti.
That is a vital point of disagreement between the two sides in this debate.
FinnishAinoa puolue, joka voitti, oli euroskeptikot ja he voittivat rajusti.
The only party that was triumphant was the Eurosceptics, and they won easily.
FinnishLuku saattaa valitettavasti kohota rajusti, kun kunnon etsinnät päästään aloittamaan.
This figure will, unfortunately, have to be revised when a proper search can be conducted.
FinnishJos toimisimme näiden ehdotusten mukaisesti, meidän pitäisi kuitenkin karsia rajusti tavoitteitamme.
But under these proposals we would have to scale down our ambitions drastically.
FinnishMyynti kasvaa nopeasti, ja työvoimaa on karsittu rajusti.
Sales are going through the roof, and workforces are being drastically pruned.
FinnishKaikissa otsakkeissa ja kaikissa toimintalohkoissa rakennuksista koituvat kustannukset kasvavat rajusti.
In all categories, in all policy areas, we see a steep increase for buildings.
FinnishMahdollisuudet parantaa investointien kehittämisen näkymiä ovat lisääntyneet rajusti.
The possibility of creating better prospects for development in investment has increased dramatically.
FinnishEU:n merenkulkijoiden määrä on valitettavasti laskenut rajusti kahden viime vuosikymmenen aikana.
The last two decades have unfortunately seen a sharp decline in the number of EU seafarers.
FinnishSiksi vastustan rajusti niitä, joiden pyrkimyksenä on tehdä liittolaisistamme vastustajia tai kilpailijoita.
I therefore vehemently oppose those who try to turn allies into opponents or rivals.
FinnishMyös tässä asiassa neuvosto on leikannut melko rajusti.
Once again, the Council has made some serious cutbacks in that area too.
FinnishMilloinkaan ennen eivät näkemykset Euroopasta ole törmänneet toisiinsa yhtä rajusti kuin tuolloin.
Never have two views on Europe clashed so much as they did then.
FinnishEurosetelien kysyntä ulkomailla kasvoi rajusti finanssikriisin kärjistyttyä lokakuussa 2008.
The demand for euro banknotes abroad rose steeply when the financial turmoil escalated in October 2008.
FinnishYhtenä esimerkkinä siitä ovat syrjäisimmät alueet, joita ankara työttömyys koettelee rajusti.
The most remote regions, still hard hit by catastrophic unemployment rates, offer one example of this.
FinnishMitä voimme olettaa ihmisten tekevän, kun kustannukset nousevat ja hinnat laskevat rajusti?
How did we think that we would survive in the face of increasing costs and a drastic reduction in prices?
FinnishMaataloustukia on sen sijaan myös leikattava rajusti.
Instead, the agricultural subsidies must also be considerably reduced.
FinnishKarjankuljetusten valvontaa on tiukennettava rajusti.
The inspection of cattle transports must be tightened considerably.
FinnishToivomme, että saamme määrärahoja myös niille aloille, joiden osuuksia supistettiin rajusti joulukuussa.
We hope that we will have the funds also for those areas that were cut so seriously in December.