"rajattu" - Englanninkielinen käännös

FI

"rajattu" englanniksi

FI

rajattu {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
Nämä eläinkokeet on rajattu koskemaan hengenvaarallisia sairauksia ja aivosairauksia.
These tests have been restricted to life-threatening illnesses and brain diseases.
Neljänneksi kehitysmaita koskeva poikkeussäännös on nyt rajattu kymmeneen vuoteen.
Fourthly, the exemption regulation for developing countries is now restricted to a ten-year period.
Olen tyytyväinen siitä, että soveltamisala on rajattu sääntelytarkoituksiin käytettäviin luokituksiin.
I am glad the scope is restricted to ratings used for regulatory purposes.
Tämä luettelo ei ole täydellinen tai rajattu, vaan muistakin aiheista voidaan keskustella.
This is not a full or exclusive list; other aspects could be discussed too.
It should not become exclusive.
2. "maa-alueesta"
Arvoisa puhemies, budjettivaliokunta pitää erittäin tärkeänä, että jokainen budjettiväline on selvästi rajattu.
Mr President, the Committee on Budgets believes that it is of the utmost importance that each of the budgetary instruments be clearly demarcated.
Olemme rakennuttaneet tänne upean talon, parlamentin rakennuksen, ja täällä on myös rajattu tupakoivien alueet ja tupakoimattomien alueet.
We have had a splendid building constructed here, the Parliament building, with smoking and non-smoking areas clearly demarcated.

Esimerkkejä "rajattu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNämä eläinkokeet on rajattu koskemaan hengenvaarallisia sairauksia ja aivosairauksia.
These tests have been restricted to life-threatening illnesses and brain diseases.
FinnishKannatamme EU:ta, jolla on rajattu valta, joten äänestämme tätä mietintöä vastaan.
We advocate an EU with limited influence and shall accordingly vote against this report.
FinnishOn oikeudenmukaisuuskysymys, että tällä etuoikeudella on rajattu määräaika.
It is only fair that this privilege should last for a limited time period.
FinnishAsetuksen soveltamisala on rajattu selkeämmin, mitä ei tapahdu ihan joka päivä.
The scope has been more clearly delimited, and that is something that we do not always see.
FinnishTämä luettelo ei ole täydellinen tai rajattu, vaan muistakin aiheista voidaan keskustella.
This is not a full or exclusive list; other aspects could be discussed too.
FinnishKonflikti on melko rajattu, mutta samanaikaisesti on kuitenkin meneillä useampia asioita.
It is a quite specific conflict, but there are nonetheless many parallels.
FinnishNyt voidaan kuitenkin rahoittaa vain hyvin tarkasti rajattu määrä hankkeita.
As it happens, we can only fund a very limited number of programmes.
FinnishSe on rajattu lähinnä suuriin luonnononnettomuuksiin, ja hyvällä syyllä.
This is largely confined to major natural disasters, with good reason.
FinnishYdintekniikka onkin ainoa ala, jolla on oma rajattu talousarvionsa.
This nuclear technology is the only area to have its own ringfenced budget.
FinnishSiksi pyydän miettimisjaksoa, mutta sen on oltava organisoitu ja ajallisesti rajattu.
That is why I call for a period of reflection, but it has to be organised and limited in time.
FinnishSen vaikutusalue on niin tarkkaan rajattu, että oikeusturvan heikkenemistä ei tarvitse pelätä.
Their scope is so carefully circumscribed that there is no risk of legal uncertainty.
FinnishKoska aikani on rajattu, haluaisin vain esittää kolme lyhyttä näkökohtaa.
Given my limited time, I would just like to make three brief points.
FinnishNäkemyksemme mukaan EU:lla pitäisi olla rajattu toimivalta, eikä tämä ole EU:n asia.
Our view is that the EU should have limited competence and that this is not an issue for the EU.
FinnishNeljänneksi kehitysmaita koskeva poikkeussäännös on nyt rajattu kymmeneen vuoteen.
Fourthly, the exemption regulation for developing countries is now restricted to a ten-year period.
FinnishJopa direktiiviehdotuksessa oikeus on osittainen ja sen soveltamisala huolellisesti rajattu.
Even in the proposal for a directive, this right is partial and its limits carefully defined.
FinnishKäytännössä niistä on tosiaan usein kyse, mutta meistä määritelmä on liian rajattu.
In practice, it is true that that will often be the nature of those tasks, but we find it too restricted.
FinnishOlen tyytyväinen siitä, että soveltamisala on rajattu sääntelytarkoituksiin käytettäviin luokituksiin.
I am glad the scope is restricted to ratings used for regulatory purposes.
FinnishEmme saa kuitenkaan unohtaa, että parlamentin asema on rajattu.
However, we must not forget that the role of Parliament is limited.
FinnishMietintö on liian yleisluontoinen, siinä ei ilmoiteta aikatauluja eikä sen aihetta ole riittävästi rajattu.
It remains too general, does not set any timetables, and is not sufficiently focused.
FinnishTässä yhteydessä "tarkoin rajattu" tarkoittaa yhtä minuuttia.
Please note that in this instance, ‘concise’ means one minute.