"raja-arvo" - Englanninkielinen käännös

FI

"raja-arvo" englanniksi

FI

raja-arvo {substantiivi}

volume_up
raja-arvo (myös: raja, rajoitus, yläraja)
Tämän vuoksi on tärkeää asettaa raja-arvo vahinkojen rajoittamiseksi.
Consequently, it is vital that a limit value should be set to limit the damage.
Yksi tärkeimpiä poikkeuksia oli todellakin lannoitteiden kadmiumpitoisuuden raja-arvo.
One of the most important derogations was the cadmium content limit in fertilizers.
Ensinnäkin altistuksen raja-arvo, joka ei saa työskennellessä ylittyä.
Firstly, the exposure limit value above which no one is permitted to work.
raja-arvo (myös: raja, hyppy, loikka)

Esimerkkejä "raja-arvo"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEsimerkiksi luonnonmukaisesti viljelyjen tuotteiden raja-arvo on viisi prosenttia.
In the organic farming sector, for example, there is a threshold value of 5%.
FinnishMeidän ei pidä toimia vasta sitten, kun raja-arvo tai yläraja on saavutettu.
We need to react not only when a limit value or upper limit has been reached.
FinnishYksi tärkeimpiä poikkeuksia oli todellakin lannoitteiden kadmiumpitoisuuden raja-arvo.
One of the most important derogations was the cadmium content limit in fertilizers.
FinnishTämän vuoksi on tärkeää asettaa raja-arvo vahinkojen rajoittamiseksi.
Consequently, it is vital that a limit value should be set to limit the damage.
FinnishTiukempi vuosittainen raja-arvo ei yksinkertaisesti voi korvata päivittäistä raja-arvoa.
One cannot simply substitute a more stringent annual limit value for the daily limit.
FinnishMyönnämme kuitenkin, että termin "raja-arvo" käyttö voi aiheuttaa sekaannusta.
Nonetheless, we accept that the adoption of the term 'threshold values' may cause confusion.
FinnishEnsinnäkin altistuksen raja-arvo, joka ei saa työskennellessä ylittyä.
Firstly, the exposure limit value above which no one is permitted to work.
FinnishEsimerkiksi B6-vitamiinin RDA-arvo on vain 2 mg, vaikka suurin turvallinen raja-arvo on 200 mg.
For example, the RDA for vitamin B6 is just 2 mg while the upper safe limit is 200 mg.
FinnishJos teidän suunnittelemanne siementen raja-arvo hyväksytään, tähän arvoon ei voida päästä.
With your planned limit value for seed, this value is not achievable.
FinnishKomissio ei anna mitään selitystä siitä, miksi raja-arvo on juuri 5 mg.
The Commission does not explain why it has opted precisely for 5 mg.
FinnishUseimmissa jäsenvaltioissa raja-arvo on tällä hetkellä 50 mg/m³.
The majority of the Member States currently have limit values of 50 mg/m3.
FinnishYleisesti tunnustettu kansainvälinen raja-arvo keskiraskaan ja raskaan öljyn välillä on 22 API-astetta.
The generally recognised international level between intermediate and heavy is 22 API.
FinnishLukuisat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että olisi otettava käyttöön 0, 1 ppm: n raja-arvo.
Many experts think that a limit value of 0.1 PPM should be set.
FinnishEnsimmäistä kertaa säädetään raja-arvo syöpää aiheuttavalle aineelle.
It will be the first legal instrument to set a limit on concentrations of a carcinogenic substance.
FinnishSe on kolme desibeliä pienempi kuin raja-arvo, joka meidän on tarkoitus hyväksyä huomenna vuodeksi 2005.
That is 3 decibels less than we are to adopt for the year 2005 tomorrow.
Finnish200 milligrammaa kuutiometrissä on kuitenkin nähdäkseni aivan hyvä raja-arvo.
But 200 mg/m3 is, I believe, a perfectly appropriate value, and we should stick to it.
FinnishSamalla dieselpolttoaineelle kuitenkin vahvistettaisiin raja-arvo, joka olisi 30 ppm: ää vuodesta 2005.
But at the same time a standard sulphur content of 30 ppm for diesel should be set for 2005.
FinnishTämä tarkoittaa, että meidän pitäisi todellakin pitää raja-arvo -5:ssä.
This means that we should actually stick to -5 here.
FinnishTavoite - raja-arvo nitraateille - on jo asetettu.
The objective, a limit value for nitrate, has already been laid down.
FinnishDirektiiviehdotuksessa asetetaan ensimmäisen kerran raja-arvo syöpää aiheuttavalle aineelle, bentseenille.
For the first time, the proposal for a directive lays down limit values for a benzene carcinogen.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "raja-arvo" englanniksi

arvo substantiivi
raja substantiivi
emiirin arvo substantiivi
English