"rahasummat" - Englanninkielinen käännös

FI

"rahasummat" englanniksi

EN
FI

rahasummat {monikko}

volume_up
rahasummat (myös: määrät)
Tähän liittyvät rahasummat ovat hieman eri suuruusluokkaa.
The amounts involved will be of quite a different order.
Sovitut rahasummat ovat oikeudenmukainen kompromissi.
The amounts involved represent a fair compromise.
Myös se, että käytetyt rahasummat eivät ole oikeassa suhteessa siirtymään joutuneiden henkilöiden määrään nähden, herättää kysymyksiä.
Also the fact that the amounts spent are disproportionate to the number of displaced persons raises questions.

Esimerkkejä "rahasummat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMielestäni suuret rahasummat, joita jatkuvasti vaadimme, eivät ole tärkein asia.
In my view the large amount of money we keep asking for is not the most important thing.
FinnishTässä ovat nimittäin, alueen nykyisen kehityksen myötä, kyseessä suuret rahasummat.
There is a lot of money at stake here, the way this field has developed.
FinnishEn usko, että ne rahasummat, joista puhumme, aiheuttavat talousarvioon liittyviä ongelmia.
I do not think that the sums of money that we are talking about are going to give us budgetary problems.
FinnishSuuret rahasummat löytyvät ja valtaosa työstä tehdään kuitenkin kansallisella tasolla.
However, it is at national level that the big money is to be found and where the bulk of the work will take place.
FinnishTähän liittyvät rahasummat ovat hieman eri suuruusluokkaa.
The amounts involved will be of quite a different order.
FinnishAseisiin käytettävät rahasummat kasvavat vaarallisesti; viime vuonna summa oli noussut jo 40 miljardiin euroon.
The scope of spending on weaponry is growing dangerously, having reached almost EUR 40 billion last year.
FinnishKyseessä olevat rahasummat ovat joka tapauksessa melko vähäiset verrattuna moniin muihin lupauksiin liittyviin summiin.
The sums concerned are, after all, small in comparison with those entailed in many other pledges.
FinnishSovitut rahasummat ovat oikeudenmukainen kompromissi.
The amounts involved represent a fair compromise.
FinnishTämä ei johdu siitä, että kyseessä olisivat suuret rahasummat - ne jäsenet, jotka mainitsivat tämän seikan, olivat aivan oikeassa.
This is not because large sums of money are involved - those Members who mentioned this point were quite right.
FinnishSamaan aikaan budjettivaliokunnan on pitänyt esittää ohjelmien toteutukseen käytettävät rahasummat ensi vuodeksi.
At the same time, the Committee on Budgets has had to present the allocations for the implementation of the programmes next year.
FinnishMielestäni henkilöllisyys pitäisi kuitenkin näyttää toteen silloin, kun rahasummat ovat huomattavia ja ylittävät säädetyt rajat.
However, in my opinion, when the quantities are high and exceed those laid down, identification should be demanded.
FinnishKuten jäsen Roth-Behrendt totesi, lasten terveydenhuolto on lopulta kuitenkin tärkeämpää kuin säästetyt rahasummat.
As Mrs Roth-Behrendt concluded, however, the quality of children’s health care is more important than the amount of money saved.
FinnishMyös se, että käytetyt rahasummat eivät ole oikeassa suhteessa siirtymään joutuneiden henkilöiden määrään nähden, herättää kysymyksiä.
Also the fact that the amounts spent are disproportionate to the number of displaced persons raises questions.
FinnishTämä merkitsee sitä, että nuo valtavat lapsista saadut rahasummat tekevät adoptioista maan toiseksi suurimman vientituotteen.
This means that the total sum obtained through this phenomenon of massive donations is the second largest of the country’s exports.
FinnishJo pelkästään tupakkateollisuuden mainontaan käyttämät rahasummat auttavat ymmärtämään edessämme olevan haasteen valtavat mittasuhteet.
We need only look at the sums spent by the tobacco industry on advertising to understand the enormity of the challenge we face.
FinnishHaluan korostaa, että Euroopan unionin myöntämä 300 miljoonan euron summa ylittää kaikkina aiempina vuosina myönnetyt rahasummat.
I want to press home the point that the EUR 300 million given by the European Union amounts to more than that given in all previous years.
FinnishKolmanneksi, ne aiheuttavat vaaran, että unionin kansainväliset sitoumukset, erityisesti sisäisen tuen rahasummat asetetaan kyseenalaisiksi.
Thirdly, it could jeopardize the international obligations of the Union, affecting in particular the level of internal support.
FinnishJos aiomme myöntää kyseiset suuret rahasummat, ne olisi käytettävä yleisölle jaettavan tiedotusmateriaalin laatimiseen.
If we are going to allocate those large sums of money, they should be used for the production of educational literature that can be disseminated to the public.
FinnishMerkittäviä myöskin ovat ne suositukset, jotka tähtäävät petoksen ehkäisemiseen ja mahdollisuuteen tallettaa yhteisön kassoihin nämä merkittävät rahasummat.
The recommendations for avoiding fraud and restoring these vast sums of money to the Community coffers are also significant.
FinnishAseteollisuuteen käytetyt valtavat rahasummat ja alan edellyttämää teknistä asiantuntemusta pitäisi käyttää ihmisten auttamiseen eikä ihmisten tappamiseen.
The vast sums of money used in the arms industry and the technical expertise which it requires should be reallocated to helping people not killing people.