"rahan käyttö" - Englanninkielinen käännös

FI

"rahan käyttö" englanniksi

FI

rahan käyttö {substantiivi}

volume_up
rahan käyttö (myös: menot, kulut, rahan kulutus)

Esimerkkejä "rahan käyttö"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe on myös väärää säästämistä, koska rahan käyttö puolustukseen tuo hyviä työpaikkoja.
It is a false economy too, because defence spending brings good jobs.
FinnishYhteisen rahan käyttö Euroopassa on lisännyt tarvetta käydä talouspolitiikkaa koskevaa vuoropuhelua.
The adoption of a single currency in Europe has increased the need for dialogue on economic policy.
FinnishPelkkä rahan käyttö ei riitä, vaan raha on käytettävä oikeanlaiseen politiikkaan tältä osin.
It is not enough, however, to just spend the cash - the money must be spent on the right policy in this field.
FinnishNäyttää siltä, että aina kun menettelyt ovat yksinkertaisempia ja rahan käyttö on helpompaa, olennaisia virheitä havaitaan vähemmän.
It seems to be the case that wherever procedures are less complicated and it is easier to use money, we find fewer material errors.
FinnishJa toiseksi, jos lähdemme siitä, että elektronisen rahan käyttö yleistyy jatkuvasti, tulee pienemmälle kolikkomäärälle vielä yksi peruste, ja se on otettava huomioon.
Secondly, if we start from the fact that electronic money is constantly growing, this would be another reason.
FinnishSähköisen rahan käyttö ei vaadi pankkitiliä, joten se on erityisen olennainen sellaisille yhteiskunnan jäsenille, joilla ei ole tai jotka eivät saa pankkitilejä.
There is no need of a bank account in order to use e-money, so it is particularly relevant to those in society who do not, or cannot, have bank accounts.
FinnishMeille on erityisen tärkeää, että käynnissä olevien hankkeiden tehokkuus voidaan osoittaa, sillä vain niin voidaan taata rahan järkevä käyttö.
The important thing as far as we are concerned is that the current projects can be proved to be efficient, for that is the only guarantee that the money is being used properly.
FinnishMeille on ennen kaikkea tärkeää, että käynnissä olevien hankkeiden tehokkuus voidaan todistaa, sillä vain siten voidaan taata rahan järkevä käyttö.
The important thing as far as we are concerned is that the current projects can be proved to be efficient, for that is the only guarantee that the money is being used properly.
FinnishOn tärkeää käsitellä asiaa yksityiskohtaisesti ja tehdä yrittäjyyden tiedonsiirto ja rahan ja välineiden käyttö mahdolliseksi.
It is important to elaborate this in this way and to make it possible to transfer knowledge about entrepreneurship and the use of money and instruments - think of the Structural Funds.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "rahan käyttö" englanniksi

käyttö substantiivi
järjen käyttö substantiivi
English
tuottojen käyttö substantiivi