"radikaalisti" - Englanninkielinen käännös

FI

"radikaalisti" englanniksi

FI

radikaalisti {adverbi}

volume_up
radikaalisti (myös: täysin, perin pohjin)
Hän haluaa murtaa monopolin mahdollisimman nopeasti ja radikaalisti.
He wants to break this monopoly as quickly and radically as possible.
On korkea aika, että uudistamme radikaalisti koko energiajärjestelmämme.
It is high time that we radically re-structured our entire energy system.
Ryhmämme mielestä nykyistä järjestelmää on radikaalisti uudistettava.
Our group believes the present system must be radically revised.

Esimerkkejä "radikaalisti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn totta, että energian sisämarkkinoiden näköalat ovat muuttuneet radikaalisti.
It is true that the landscape of the internal energy market has changed radically.
FinnishOn korkea aika, että uudistamme radikaalisti koko energiajärjestelmämme.
It is high time that we radically re-structured our entire energy system.
FinnishArvoisa puheenjohtaja, tilannetta pitää muuttaa radikaalisti, siitä on kysymys.
Mr President, the point is that the whole situation needs to be taken apart from top to bottom.
FinnishJälkimmäistä koskeva tilanne on muuttunut radikaalisti vuoden 1998 jälkeen.
The situation regarding the latter has radically changed since 1998.
FinnishJos taloutta ei uudisteta radikaalisti, epäonnistuminen uhkaa Eurooppaa.
If we do not push radical economic reform, then Europe will fail.
FinnishMinäkin uskoin, että maailmaa voidaan radikaalisti muuttaa.
I, along with others, believed that it was possible radically to change the world.
FinnishHän haluaa murtaa monopolin mahdollisimman nopeasti ja radikaalisti.
He wants to break this monopoly as quickly and radically as possible.
FinnishMielestäni nyt olisi aika muuttaa ajattelutapaamme radikaalisti.
So I believe that it is now time for some fairly radical new thinking.
FinnishArvoisa puhemies, tätä keskustelua käydään tilanteessa, jossa maailmantalous on radikaalisti muuttunut.
This debate is being held within the context of a radically changed global economy.
FinnishRyhmämme mielestä nykyistä järjestelmää on radikaalisti uudistettava.
Our group believes the present system must be radically revised.
FinnishMiksi sitten työjärjestystä halutaan muuttaa näin radikaalisti poliittisten ryhmien muodostamisen osalta?
Why, then, this drastic amendment of the rules on the formation of political groups?
FinnishTalousmaailman tilanne on muuttunut radikaalisti sen jälkeen.
Since then the situation in the economic world has radically changed.
FinnishMeillä on radikaalisti erilainen yhteiskunnallinen ja poliittinen kanta.
We have a radically different social and political agenda.
FinnishTilanne on muuttunut radikaalisti suhteessa jälkimmäiseen.
As far as the latter is concerned, the situation has changed radically.
FinnishHerrasmiessopimus oli hyödyllinen viime vuosisadalla, mutta sen perusteet ovat muuttuneet radikaalisti.
The gentlemen's agreement was useful last century, but its bases have changed radically.
FinnishNiinpä ainoa tapa pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen on muuttaa radikaalisti käytöstämme.
Therefore, the only way to stop the loss of biodiversity is by radically changing our behaviour.
FinnishMeidän on pohdittava maatalouspolitiikkamme muuttamista radikaalisti.
We need a radical rethink in agricultural policy.
FinnishJos halutaan päästä laivaston vähentämistavoitteeseen, on politiikkaa muutettava radikaalisti.
If the objective of reducing the fishing fleet is successfully to be achieved, policy must be radically revised.
FinnishEU:n valmiiksi heikko maine perusoikeuksien suojelijana on vaarassa ja sitä on parannettava radikaalisti.
The EU record on upholding fundamental rights, already fragile, is at risk and needs to improve radically.
Finnish(SV) Kulttuurin mahdollisuudet ovat muuttuneet radikaalisti Internetin esiintulon ja levittäytymisen myötä.
(SV) The possibilities for culture have changed radically with the emergence and spread of the Internet.