"raaka-aine" - Englanninkielinen käännös

FI

"raaka-aine" englanniksi

FI

raaka-aine {substantiivi}

volume_up
raaka-aine (myös: materiaali, aineisto)
Tieto on demokratiajärjestelmän raaka-aine ja pääasiallinen katalysaattori.
Information is the raw material, the principal fuel, of the system of democracy.
Arvoisa puhemies ja arvoisat kollegat, vesi on kallis raaka-aine.
Mr President, ladies and gentlemen, water is a precious raw material.
Information will be the raw material.
raaka-aine
Tieto on demokratiajärjestelmän raaka-aine ja pääasiallinen katalysaattori.
Information is the raw material, the principal fuel, of the system of democracy.
Arvoisa puhemies ja arvoisat kollegat, vesi on kallis raaka-aine.
Mr President, ladies and gentlemen, water is a precious raw material.
Erityisesti viimeaikainen elintarvikekriisi on osoittanut, ettei ruoka ole mikä tahansa raaka-aine.
In particular, the recent food crisis has shown that food is not just any raw material.

Esimerkkejä "raaka-aine"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTieto on demokratiajärjestelmän raaka-aine ja pääasiallinen katalysaattori.
Information is the raw material, the principal fuel, of the system of democracy.
FinnishErityisesti viimeaikainen elintarvikekriisi on osoittanut, ettei ruoka ole mikä tahansa raaka-aine.
In particular, the recent food crisis has shown that food is not just any raw material.
FinnishArvoisa puhemies ja arvoisat kollegat, vesi on kallis raaka-aine.
Mr President, ladies and gentlemen, water is a precious raw material.
FinnishJos vodka valmistetaan muista raaka-aineista kuin viljasta tai perunasta, raaka-aine on merkittävä pulloon.
If vodka is made of anything other than grain or potatoes, this must be stated on the bottle.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, PVC on epäilemättä raaka-aine, jolla on sekä etuja ja haittoja.
Mr President, ladies and gentlemen, there is no doubt that PVC is a material with advantages and disadvantages.
FinnishTämä raaka-aine on saatavilla täällä Euroopan unionissa, joten meidän on pidettävä se mukana keskusteluissamme.
This raw material is available to us here in the European Union, so we should include this in our discussions.
FinnishOn muistettava, että informaatio on vasta raaka-aine, tieto on sen jaloste, ja sen lopputulos on sivistys.
We have to remember that information is only raw material, knowledge is its product, and civilisation is its end result.
FinnishInformaatio on vain tiedon raaka-aine, informaatio on kaaosta, kun taas tieto on järjestystä, järjestystä kaaokseen.
Information is only a raw material of knowledge. Information is chaos, while knowledge is order: order out of chaos.
FinnishTsetsenian kansaa on siten suojeltava joutumasta ennen kaikkea raaka-aine-etuihin perustuvan kansanmurhan uhriksi.
We must not allow the people of Chechnya to become victims of a genocide motivated principally by raw materials interests.
FinnishBiomassa on myös puunjalostusteollisuuden raaka-aine. Sen avulla luodaan lukuisia työpaikkoja ja tuodaan merkittävää lisäarvoa.
It is also a raw material for the wood processing industry, and serves to create numerous jobs and high added value.
FinnishSiellä on tärkeitä raaka-aine-esiintymiä, erityisesti maaöljyä, todennäköisesti paljon enemmän kuin nykyisin arvellaan.
It contains major reserves of natural resources, especially oil, which are probably far greater than is currently estimated.
FinnishTieto tulee olemaan raaka-aine.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komissaari, tietoyhteiskunnassa tieto on keskeinen resurssi ja informaatio tärkein raaka-aine.
Mr President, Commissioner, in the information society knowledge is a vital resource and information the most important raw material.
FinnishLisäksi on syytä mainita, että jäte on tulevaisuuden raaka-aine, ja sitä on pidettävä pikemminkin mahdollisuutena kuin riskinä.
In addition, just to mention it, waste is the raw material of the future and must represent an opportunity rather than a hazard.
FinnishMutta metsät ovat myös arvokas ja tärkeä uusiutuva luonnonvara, monen eri teollisuudenalan raaka-aine- ja energialähde.
But forests are also valuable and important as a renewable resource, a source of raw materials and energy for many different industries.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, totean, että hiili on yhteiskunnan hyvinvoinnin ja energiavarmuuden kannalta hyvin tärkeä raaka-aine.
(PL) Mr President, I would like to say that coal is a raw material which is very important for the welfare of society and energy security.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, puu on uusiutuva raaka-aine ja rakennusmateriaali, jolla on hyvä tulevaisuus.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, wood is a renewable material, a construction material with a future.
FinnishLaatu on sama, mutta tämä valmis lopputuote maksaa saman verran kuin tuotteeseen tarvittava raaka-aine Yhdistyneessä kuningaskunnassa."
They are the same quality, but I can buy this fully finished product for the price I paid for the raw material in the United Kingdom.'
FinnishFosforilannoitteiden raaka-aineessa on usein paljon kadmiumia, erityisesti jos tämä raaka-aine tulee tietyistä Afrikan maista.
There is often a lot of cadmium in the raw material that is used to make phosphate fertilizers, especially if it comes from certain countries in Africa.
FinnishMeille ruis ei ole keskitasoista rehuksi käytettävää viljaa, vaan jokapäiväinen maukas aamiainen ja perinteisen ruokakulttuurimme raaka-aine.
For us rye is not just a mediocre crop used as fodder, but an appetising daily breakfast food and a staple in our traditional food culture.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "raaka-aine" englanniksi

aine substantiivi
raaka adjektiivi
raaka substantiivi
English
vaikuttava aine substantiivi
English
pinta-aktiivinen aine substantiivi
English