"raakaöljy" - Englanninkielinen käännös

FI

"raakaöljy" englanniksi

FI

raakaöljy {substantiivi}

volume_up
raakaöljy
Raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistaso (
Minimum stocks of crude oil and/or petroleum products (
Raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa on säännelty monilla direktiiveillä.
There have been many directives regulating the minimum level of crude oil and/or petroleum products.
The answer is clear: crude oil.
raakaöljy (myös: maaöljy)
Raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistaso (
Minimum stocks of crude oil and/or petroleum products (
Raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa on säännelty monilla direktiiveillä.
There have been many directives regulating the minimum level of crude oil and/or petroleum products.
Raakaöljy, strykniini, koniini ja jopa pernarutto ovat luonnonaineita, mutta niiden päästäminen luontoon ei silti voi olla hyväksyttävää.
Petroleum, strychnine, hemlock and even anthrax are natural substances, but it is unacceptable to introduce these into the environment.

Esimerkkejä "raakaöljy"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishRaakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa on säännelty monilla direktiiveillä.
There have been many directives regulating the minimum level of crude oil and/or petroleum products.
FinnishRaakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistaso (
Minimum stocks of crude oil and/or petroleum products (
FinnishVaikka maat ovat keskenään erilaisia, syyt ovat miltei aina samat, nimittäin raaka-aineet ja raakaöljy.
Even though the countries themselves differ, the reason is almost always the same: raw materials and crude oil.
Finnish. - (FI) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, raakaöljy on kalliimpaa kuin koskaan.
on behalf of the GUE/NGL Group. - (FI) Mr President, Commissioner, crude oil is more expensive than ever.
FinnishAinoa tosiasia oli pohjoisamerikkalaisen öljyteollisuuden kiinnostus saada valtaansa Irakin raakaöljy.
The only thing that was true was the interest of the North American oil industry in gaining control of crude oil in Iraq.
FinnishKun raakaöljy voidaan korvata aurinko- tai ydinenergialla, ei ole mitään millä voidaan korvata planeettamme tuottamat elintarvikkeet.
While crude oil can be replaced by solar or nuclear energy, there is nothing which can replace the food our planet produces.
FinnishVastaus on selvä: raakaöljy.
FinnishRaakaöljy, strykniini, koniini ja jopa pernarutto ovat luonnonaineita, mutta niiden päästäminen luontoon ei silti voi olla hyväksyttävää.
Petroleum, strychnine, hemlock and even anthrax are natural substances, but it is unacceptable to introduce these into the environment.
Finnish(HU) Arvoisa puhemies, parinkymmenen vuoden kuluttua juomavesi ja ruoka ovat yhtä tärkeitä strategisia hyödykkeitä kuin raakaöljy ja maakaasu ovat tällä hetkellä.
(HU) Madam President, within one or two decades, fresh water and food will become strategic items like today's crude oil and natural gas.
FinnishEmme saa siksi lakata keskittymästä perinteisten liikennemuotojen parantamiseen, koska raakaöljy on luultavasti edelleen liikenteemme polttoaine vielä kauan.
Therefore, we should not abandon our focus on improving conventional means of locomotion, as crude oil will probably continue to fuel our mobility for a long time yet.
FinnishNorjasta, Libyasta ja Venäjältä tuleva raakaöljy sisältää alle 0, 5 % rikkiä, ja Lähi-idästä tulevan runsasrikkisen raakaöljyn rikinpoistoon on olemassa hyvää tekniikkaa.
The crude oil from Norway, Libya and Russia contains less than 0.5 % sulphur and there are good techniques for desulphurizing the crude oil from the Middle East with its high sulphur content.
FinnishJos emme ryhdy ajoissa toimiin, joudumme palaamaan vielä saastuttavampien polttoainetyyppien käyttämiseen, kun raakaöljy ja kaasu loppuvat, mistä aiheutuu yhä suurempia ympäristövahinkoja.
If we do not act early enough, we will have to fall back on even more polluting fuel types when we run out of pure oil and gas, resulting in even more serious environmental damage.