"röyhkeä" - Englanninkielinen käännös

FI

"röyhkeä" englanniksi

FI

röyhkeä {adjektiivi}

volume_up
röyhkeä (myös: ylimielinen, koppava, julkea)
Emme voi esiintyä sovittelevina sellaisen keskustelukumppanin kanssa, jolla on röyhkeä asenne.
We cannot be conciliatory towards a discussion partner who is being arrogant.
Aasialaisten kunniantunto huomioon ottaen - ei siis pelkästään japanilaisten - tällainen melko röyhkeä länsimainen arviointi merkitsee iskua kasvoihin.
On account of Asian pride, and not just that of the Japanese, such an arrogant Western judgment is nothing short of a slap in the face.
Minun on sanottava, että komission röyhkeä tapa vastata oikeutettuihin kysymyksiimme on sananmukaisesti puukonisku selkäämme.
Well I must say, the arrogant way in which the Commission has responded to our legitimate questioning makes us literally feel as though we have been stabbed in the back.
röyhkeä (myös: julkea)
röyhkeä
röyhkeä
I am not that cheeky, however!
röyhkeä (myös: karkea, törkeä)
röyhkeä (myös: julkea)
röyhkeä (myös: eloisa, julkea, hävytön, tarmokas)

Esimerkkejä "röyhkeä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishNiin röyhkeä oli hänen murhaajansa, että ohikulkijat luulivat luoteja sähikäisiksi.
So brazen was his killer, that passers-by mistook the bullets for firecrackers.
FinnishTämä on röyhkeä laajentumissuunnitelma, jonka vuoksi EU haluaa Turkin jäsenekseen.
It is a shameless agenda of expansionism which drives the EU in wanting to encompass Turkey.
FinnishArvoisa puhemies, mahtaako kyseinen kertomus olla liian uskalias ja röyhkeä?
Madam President, could this report be too reckless, too daring?
FinnishSaksan liittokanslerin asenne on röyhkeä, koppava ja ylimielinen.
It shows presumptuousness and arrogance on the part of the Chancellor of the Federal Republic of Germany.
FinnishVakuutan, että tämä röyhkeä päätös ei ole kumpaakaan.
FinnishTällaisen toimintatavan komissio yrittää legitimoida ehdotuksellaan, joka on röyhkeä ja erittäin sopimaton.
That is the kind of behaviour the Commission is seeking to legitimize through its proposal, which is disrespectful and deeply offensive.
FinnishTämä on röyhkeä vaatimus.
FinnishMikäli saan olla röyhkeä, sanon, että jos kaikki nämä summat vähennettäisiin omista korvauksistamme, olisimme vähemmän taipuvaisia leikkimään joulupukkia.
To be quite blunt, if we had to find the money for these things from our own pockets, we might be slightly less inclined to play Santa Claus.
FinnishEvansin lailla minun on kuitenkin sanottava, että neuvosto on aika röyhkeä, kun se hyväksyy yhteisen kannan ottamatta huomioon parlamentin kantaa.
But like Mr Evans I have to say that the Council is rather insulting when it adopts the common position without even taking account of Parliament's position.
FinnishSe röyhkeä tapa, jolla toimielimet yrittävät saada Irlannin järjestämään uuden kansanäänestyksen, kuvaa niiden vääristynyttä käsitystä demokratiasta.
The scandalous manner in which the institutions are trying to make Ireland hold another referendum is a caricatural illustration of their idea of democracy.
FinnishArvoisa puhemies, Renault'n röyhkeä päätös sulkea Belgian Vilvoorden tehtaansa on monen mielestä kaksoiskonkurssi.
Mr President, Renault's sudden decision to close its Belgian plant at Vilvoorde is seen by many people as a double failure: the failure of Europe and the failure of the liberal market economy.