"räjähdysmäisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"räjähdysmäisesti" englanniksi

FI

räjähdysmäisesti {adverbi}

volume_up
räjähdysmäisesti (myös: räjähtävästi)
Toinen seikka on, että maailmanmarkkinat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti.
Another factor is that the world market is growing explosively.
Elävien eläinten kuljetusten määrä on noussut räjähdysmäisesti siitä lähtien, kun komissio ryhtyi tukemaan niitä avokätisesti.
Live animal transport has expanded explosively since precisely that moment when it received such generous help from Commission.
Tausta on se, että kemikaalituotanto on kasvanut lähes räjähdysmäisesti: vuoden 1930 miljoonasta tonnista nykyiseen 400 miljoonaan tonniin vuodessa.
Chemical production has increased almost explosively, from 1 million tonnes in 1930 to 400 million tonnes per year today.

Esimerkkejä "räjähdysmäisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNykyaikaiset jakelujärjestelmät, kuten Internet, leviävät räjähdysmäisesti.
There is a proliferation of modern distribution systems such as the Internet.
FinnishViittaan siihen tosiasiaan, että syntyvyys kasvoi 1970-luvulla räjähdysmäisesti.
I am referring here to the fact that the birth rate soared in the 1970s.
FinnishJulkiset menot eivät lisääntyneet räjähdysmäisesti Euroopassa: päinvastoin.
There was no explosion of public expenditure in Europe: quite the contrary.
FinnishRäjähdysmäisesti nousevien vuokrien paineessa he joutuvat velkoihin ja usein heidät häädetään.
Under pressure from rocketing rents, they fall into debt and are often evicted.
FinnishTämä ilmiö on yhdessä naiskaupan kanssa lisääntynyt räjähdysmäisesti.
This problem, together with trafficking, has reached explosive dimensions.
FinnishEtenkin Italiassa kulutusluottosopimusten liikevaihto on kasvanut räjähdysmäisesti.
In Italy, in particular, growth in turnover in consumer credit agreements has been exponential.
FinnishSitähän juuri esimerkiksi Brasilia, jossa tuotanto kasvaa räjähdysmäisesti, odottaakin.
That is what Brazil, where production is exploding, is waiting for.
FinnishJo 25 tärkeimmän kulutushyödykkeen hintaindeksi on noussut räjähdysmäisesti: yli 200 prosenttia.
The price index for the 25 main commodities has exploded by more than 200%.
FinnishToinen seikka on, että maailmanmarkkinat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti.
Another factor is that the world market is growing explosively.
Finnish(CS) Arvoisa puhemies, internetiä käyttävien eurooppalaisten määrä kasvaa räjähdysmäisesti.
(CS) Mr President, the number of Europeans connected to the Internet is growing exponentially.
FinnishLapsikuolleisuus on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana.
Infant mortality has exploded in the last ten years.
FinnishKoska lapsiporno on lisääntynyt Internetissä räjähdysmäisesti, tarkistus 2 on välttämätön.
Faced with the exponential development of the latter on the Internet, Amendment No 2 is essential.
Finnish(PT) Työttömien määrä kasvaa Portugalissa räjähdysmäisesti.
(PT) The number of workers affected by unemployment in Portugal is growing exponentially.
FinnishMyös näläntorjuntaohjelmat ovat ilmeisesti vain lisänneet väestömääriä räjähdysmäisesti.
Even programmes to combat famine have apparently merely allowed explosive growth in population numbers.
FinnishTänä aikana fuusioiden, rakenneuudistusten ja tuotannonsiirtojen määrä kasvoi räjähdysmäisesti.
During this time, there was an explosion in the number of mergers, restructurings and relocations.
FinnishViime vuosina vuokratyö onkin kasvanut räjähdysmäisesti.
Over recent years, this type of work has increased in leaps and bounds.
FinnishNe kasvavat räjähdysmäisesti, ja tämä johtuu lähinnä nykyisen hallituksen huonosta hallinnosta.
They are increasing exponentially, and this is mainly due to the current government's mismanagement.
FinnishKriisi näkyy myös räjähdysmäisesti kasvaneina työttömyyslukuina.
It can also be seen in the exploding unemployment figures.
FinnishEttekö tekin luule, että yksityishenkilöiden välinen taidekauppa lisääntyy räjähdysmäisesti?
Would you not agree with me that the trade in art between private persons will experience a dramatic upsurge?
FinnishSe kuvastaa velvollisuuttamme antaa ulkoista apua, joka on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina.
It reflects our responsibilities for external assistance which have grown exponentially in recent years.