"räikeä" - Englanninkielinen käännös

FI

"räikeä" englanniksi

FI

räikeä {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
räikeä (myös: julkea, häpeämätön)
Ne ovat räikeä osoitus kapitalistisesta kehityksestä, joka vei meidät kriisiin.
They are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
Myös tällä alalla on tehtävä lisää töitä, sillä koordinoinnin puute on räikeä.
In this sector also more work needs to be done, because there is a blatant lack of coordination.
Tämä on mielestäni räikeä esimerkki syrjinnästä.
I consider that this is a blatant example of discrimination.
räikeä (myös: karkea, huutava)
Kaikki tämä on räikeä rikkomus Ranskan kansallisia toimivaltuuksia vastaan.
This all constitutes a flagrant violation of French national sovereignty.
Tuberkuloosi on räikeä esimerkki maailmaamme leimaavasta eriarvoisuudesta.
Tuberculosis constitutes a flagrant example of the inequalities that riddle our world.
Kyseessä on kansainvälisten ihmisoikeusnormien räikeä rikkomus.
This is a flagrant violation of international human rights.
Euroopan suhtautumisessa meriteollisuuteen on kuitenkin räikeä epäjohdonmukaisuus.
However, there is a glaring inconsistency in Europe's approach to the maritime industry.
Euroopan unionin suunnitelmissa on kuitenkin yksi räikeä puute, ja se on investointi.
However, there is one glaring gap in Europe's plans, and that is investment.
Heidän alistava kohtelunsa on räikeä esimerkki demokratian puuttumisesta Myanmarissa.
This repressive situation is one glaring example proving the lack of democracy in Burma.
räikeä (myös: huutava)
räikeä (myös: koreileva)
räikeä (myös: kirkuva)
räikeä (myös: huutava, riemunkirjava)
räikeä (myös: ankara, karu, kova, julma, tyly, raaka, karkea, karhea)
räikeä (myös: pramea, näyttävä)
2. "äänestä"
räikeä (myös: äänekäs, kimakka)

Esimerkkejä "räikeä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNe ovat räikeä osoitus kapitalistisesta kehityksestä, joka vei meidät kriisiin.
They are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
FinnishEuroopan unionin suunnitelmissa on kuitenkin yksi räikeä puute, ja se on investointi.
However, there is one glaring gap in Europe's plans, and that is investment.
FinnishEuroopan suhtautumisessa meriteollisuuteen on kuitenkin räikeä epäjohdonmukaisuus.
However, there is a glaring inconsistency in Europe's approach to the maritime industry.
FinnishKaikki tämä on räikeä rikkomus Ranskan kansallisia toimivaltuuksia vastaan.
This all constitutes a flagrant violation of French national sovereignty.
FinnishTuberkuloosi on räikeä esimerkki maailmaamme leimaavasta eriarvoisuudesta.
Tuberculosis constitutes a flagrant example of the inequalities that riddle our world.
FinnishHeidän alistava kohtelunsa on räikeä esimerkki demokratian puuttumisesta Myanmarissa.
This repressive situation is one glaring example proving the lack of democracy in Burma.
FinnishJuuri tällaisessa maailmankylässä tämä räikeä epätasa-arvo on meidän kaikkien asia.
It is precisely in this global village that this complete and utter imbalance concerns us all.
FinnishVielä yksi räikeä rikkomus ihmisoikeuksia vastaan, ja se koskee ulkomaalaisten kansalaisuutta.
Another flagrant attack on human rights concerns foreigners and citizenship.
FinnishMyös tällä alalla on tehtävä lisää töitä, sillä koordinoinnin puute on räikeä.
In this sector also more work needs to be done, because there is a blatant lack of coordination.
FinnishYksi räikeä epäjohdonmukaisuus liikennevakuutusten alalla liittyy tilapäiseen asumiseen.
One glaring inconsistency in the motor insurance field is in the area of temporary residency.
FinnishRäikeä esimerkki tästä oli kampanja, jolla edistettiin niin sanottua Euroopan perustuslakia.
A glaring example of this was the campaign to promote the so-called Constitution for Europe.
FinnishRäikeä rasismi on yhä yleistä Euroopan unionissa, ja eniten rasismista kärsivät romanit.
Within the European Union, blatant racism is still widespread, and no group suffers more than the Roma.
FinnishTämä on räikeä perusoikeuksien ja -vapauksien loukkaus.
This amounts to a flagrant violation of fundamental rights and freedoms.
FinnishRäikeä esimerkki on öljy, joka koskee myös kotimaatani sekä kotisaartani Lesbosta.
A blatant example is that of oil, which also concerns my country, and in particular my native island of Lesbos.
FinnishParlamentin jäsen Pronk, on myös räikeä erehdys uskoa, ettei tämä asia kuulu tälle parlamentille.
It is also a spectacular mistake, Mr Pronk, to believe that this is not an issue for this House.
FinnishJäsenvaltioiden näkemys, että kaikkea ei voi ratkaista Euroopan laajuisesti, on räikeä virhe.
The view of the Member States that not everything can be solved at European level is a blatant error.
FinnishKyseessä on todellakin räikeä perusoikeuksien loukkaus, joka parlamentin pitäisi tuomita empimättä.
This really is an appalling violation of human rights, which Parliament should condemn outright.
FinnishTämä tapaus on meistä erityisen räikeä terroriteko, koska se kohdistui parlamenttiin.
This case is, for us, a particularly conspicuous act of terror, because it was carried out against a parliament.
FinnishKyseessä on kansainvälisten ihmisoikeusnormien räikeä rikkomus.
This is a flagrant violation of international human rights.
FinnishSen välillä, mitä Euroopan puolestapuhujat sanovat, ja mitä neuvosto sanoo, on räikeä ristiriita.
There is a marked contradiction between what is said by Europe’s advocates and what is said by the Council.