"puhe" - Englanninkielinen käännös

FI

"puhe" englanniksi

volume_up
puhe {subst.}

FI puhe
volume_up
{substantiivi}

puhe
volume_up
speech {subst.}
Äskeinen puhe oli fasistinen puhe, jolla ei ole asiaa Euroopan parlamenttiin!
It was a fascist speech and it has no place in the European Parliament!
Komission puheenjohtajan tämänaamuinen puhe sai minut pohtimaan kolmea seikkaa.
The Commission President's speech this morning raises three concerns in my mind.
Tärkein puhe teidän kannaltanne oli jäsen Camren puhe.
The most important speech from your point of view was that given by Mr Camre.
volume_up
address {subst.}
Presidentti Bushin liittovaltion tilaa käsittelevä puhe oli järkyttävän sotainen.
In his state of the union address, President Bush displayed a shocking belligerence.
Juhlaistunto - Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin Ban Ki-moonin puhe
Formal sitting - Address by Ban Ki-Moon, Secretary-General of the United Nations
Juhlaistunto - Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin puhe toimikauden puolivälissä
Formal sitting - Mid-term address by Jerzy Buzek, President of Parliament
This is the kind of language I can identify with.
Minua harmittaa jäsen Tannockin äskeinen puhe, jossa hän totesi, että pitkäkestoinen tulitauko olisi katastrofi.
I deplore the language that Mr Tannock has just used, when he said that a long-term ceasefire would be a disaster.
Olitte täysin tietoinen siitä, mitä virkaan astuessanne pitämänne puhe ja käyttämänne kieli merkitsivät.
You were fully aware of the impact of your words on the occasion of your oath-taking and of the language you spoke them in.
volume_up
accent {subst.}
puhe (myös: keskustelu, juttelu)
puhe (myös: keskustelu, esitelmä, esitys)
volume_up
discourse {subst.}
puhe (myös: ehdonalainen, puhekieli)
volume_up
parole {subst.}

Esimerkkejä "puhe"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishArvostin komission jäsenen sanoja, kun oli puhe eurooppalaisista sääntelypuitteista.
I welcomed the Commission' s remarks regarding a European legislative framework.
FinnishKaikki puhe eurooppalaisesta sosiaalimallista näyttää askeleelta väärään suuntaan.
Any talk of a European social model seems like a step in the wrong direction.
FinnishJäsen Fatuzzo, kiitos nerokkaasta tavastanne kääntää puhe aina lempiaiheeseenne.
Thank you, Mr Fatuzzo, for an ingenious method of introducing your favourite subject.
FinnishJos hukkaamme moraalisen kompassimme, puhe kilpailukyvystä sosiaalisella...
If we lose our moral compass, the talk about competitiveness in the social...
FinnishNyt ei siis ole puhe pelkästään Espanjasta, vaan myös Belgiasta ja Unkarista.
Therefore, we will not only be talking about Spain, but also about Belgium and Hungary.
FinnishTeidän kanssanne on joka tapauksessa ilo väitellä, kun puhe on oikeista asioista.
In any event, it is a pleasure to argue with you, when we are dealing with the real issue.
FinnishJatkuva puhe siirtolaisvirroista on järjetöntä ja humanististen arvojemme vastaista.
To continue to talk about migration flows is absurd and goes against our humanist values.
FinnishYhdysvaltojen tähänastisesta passiivisesta kannasta onkin jo ollut puhe.
The United States' s passive attitude thus far has already been mentioned.
FinnishAlankomaiden ärsyyntyneiden reaktioiden perusteella puhe osui napakymppiin.
Given the many irritated Dutch reactions, this remark really hit home.
FinnishJäsen Kallenbachin juuri esittämä puhe ilmensi osittain näitä ajatuksia.
These views were reflected in some of what Mrs Kallenbach said just now.
FinnishSe typerä puhe, jonka kuulimme, ei liity mitenkään siihen, mitä esityksessä sanotaan.
The silly talk that we have had to listen to has nothing to do with what is in the proposal.
FinnishEtte ollut lempeä PKK: lle, mutta ainakin puhe oli selväsanainen.
You did not treat the PKK gently, but at least you spoke clearly and unequivocally.
FinnishVetoankin teihin nyt: lopetetaan puhe koordinoinnista ja ryhdytään toimiin.
I call on you now to stop talking about coordination and to act.
FinnishMutta itse asiassa -- (Naurua) -- mutta tämä puhe on itse asiassa fissiosta.
But this is actually a talk about, okay -- (Laughter) — but this is actually a talk about fission.
FinnishKollega Podestàn puhe, johon yhdyn, ei kaipaa lisäkommentteja.
Mr Podestà's position, which I adopt, does not require any further comment.
FinnishEpäilevä suhtautuminen kuitenkin loppuu, kun puhe kääntyy turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.
There is no such scepticism when it comes to security and defence policy.
FinnishSelkeä puhe ei tarkoita kuitenkaan vastakkainasettelujen luomista - sitä meidän pitäisi välttää.
However, clear speaking is not the same as being confrontational - we should avoid that.
FinnishPuhe on tarpeesta luopua EU:n politiikan alakohtaisesta tarkastelusta.
It is a debate about retreating from any kind of sector-by-sector treatment of European policy.
FinnishSitten seuraavaan aiheeseen, josta täällä on ollut puhe: lehdistön vapaus Slovakiassa.
Then the next topic discussed was press freedom in Slovakia.
FinnishTämä jatkuva aivoissa tapahtuva puhe yhdistää minut ja sisäisen maailmani ulkoiseen maailmaani.
It's that ongoing brain chatter that connects me and my internal world to my external world.