FI

pitävä {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
Laaksot ovat tuhoutuneet, kun toimintansa ovat joutuneet lopettamaan sellaiset suuret teollisuusyritykset, jotka olivat joskus yhtenäisten uutterien yhteisöjen tärkein koossa pitävä voima.
The Valleys have all but been destroyed by the closure of big industries which, at one point, were the backbone of solid hardworking communities.
2. "esim. alibi", Kuvainnollinen
pitävä (myös: vedenpitävä)

Esimerkkejä "pitävä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVäite, ettei ehdotetulla määräyksellä ole tieteellistä perustaa, ei ole pitävä.
The argument that the proposed rule has no scientific basis cannot be sustained.
FinnishSyrjintäpelko ei ole Pohjois-Irlannissa mitään kuvittelua vaan pitävä tosiseikka.
Fears of discrimination are not myths in Northern Ireland, they are stubborn facts.
FinnishSe ei todellakaan ole oikeudellisesti pitävä puhtaasti siinä muodossa, jossa se on esitetty.
It is certainly not legally tenable in the absolute form in which it is presented.
FinnishValtaa pitävä juntta toimi täsmälleen oman tahtonsa mukaan tässä menettelyssä.
The ruling junta has done exactly as it pleases in this process.
FinnishHyvät parlamentin jäsenet, me unkarilaiset olemme vapaudesta ja demokratiasta pitävä kansakunta.
Ladies and gentlemen, we, Hungarians, are a nation that likes freedom and democracy.
FinnishOn ristiriitaista, että sivistysvaltiona itseään pitävä valtio käyttää fosforia siviilejä vastaan.
The use of phosphorus on civilians with the claim of civilisation is not compatible.
FinnishTämä on ryhmämme kanta, eikä mikään muu tulkinta siitä ole pitävä.
That is our group’s position, and no other interpretation is tenable.
FinnishTällaisessa maailmassa on erittäin vaikea laatia lainsäädäntöä, joka olisi 100-prosenttisen pitävä.
In this kind of world it is very difficult to draft legislation which is 100% waterproof.
FinnishJuuri tämä työtä arvossa pitävä eurooppalainen mentaliteetti on tehnyt sivilisaatiostamme menestyksellisen.
It was the European mentality of valuing work that has made our civilisation successful.
FinnishMutta se kaikki on ollut turhaa, lähinnä siksi, että Burman valtaa pitävä hallitus saa tukea Kiinalta.
But it has all been in vain, mainly because the Burmese ruling regime enjoys the support of China.
FinnishTässä tilanteessa ryhmät pitävä puolueita pystyssä.
The situation in which the groups are keeping the parties afloat.
FinnishTulitauko, joka siis oli ensimmäinen kohta kuuden kohdan sopimuksesta, astui voimaan välittömästi, ja se oli pitävä.
The ceasefire, which was the first of the six points, was therefore immediate and effective.
FinnishMielestäni tämä on pitävä peruste vielä tänäkin päivänä.
I believe that the argument still holds water today.
FinnishOlette liian älykäs, että ette ymmärtäisi sitä, että taloudellinen peruste ei ole enää pitävä.
On the other, I believe that you are too intelligent not to understand that the economic argument no longer holds water.
FinnishKuka tahansa maaseudusta pitävä pitää myös itse maasta ja tekee jotain sen tulevaisuuden hyväksi.
Anyone who loves the countryside, loves the country itself and actually does something for the future of that country.
FinnishToinen esimerkki on Ghanassa valtaa pitävä henkilö, joka kertoi minulle, että naiset ovat tuottoisampia kuin tomaatit.
Another example is the person in charge in Ghana, who told me that women yield more than tomatoes.
FinnishVoin lisätä, että tässä asiassa perää pitävä surkea valtio on Saksa, jossa prosenttiosuus on vain noin kaksi prosenttia.
The sorry country bringing up the rear in this case, I might add, is Germany with only around 2%.
FinnishValtaa pitävä demokraattinen kansanrintama – nimi on kyllä hieman harhaanjohtava – on edelleen ainoa laillinen puolue.
The ruling People's Front for Democracy – a bit of a misnomer, I must say – remains the only legal party.
FinnishNaiset pitävä enemmän taukoja työelämästä esimerkiksi saadessaan lapsia ja pitäessään vapaata heitä kasvattaessaan.
Women also take more career breaks, for example, when they have children and take time off to bring them up.
FinnishSe ei ole oikeudellisesti tai tieteellisesti pitävä.