"pikimmiten" - Englanninkielinen käännös

FI

"pikimmiten" englanniksi

FI

pikimmiten {adverbi}

volume_up
Koska Lähi-idän tilanne on taas kärjistynyt, oli tarpeellista ottaa nykyinen tilanne pikimmiten esityslistalle jälleen kerran.
In view of the escalation in the Middle East, there was an urgent need to put the current situation on the agenda once more.
Tiedän, että komission jäsen Kinnock halusi meidän kaikkien saavan sen pikimmiten.
I know that Mr Kinnock was very keen that we should all have it as soon as possible so can I ask you once again to make sure that this is distributed.
pikimmiten (myös: heti, oikopäätä)

Esimerkkejä "pikimmiten"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNäistä kysymyksistä olisi pikimmiten ryhdyttävä tiedottamaan kansalaisille.
This, then, is an area in which there is an urgent need for people to be informed.
FinnishNämä ovat vain muutamia niistä ongelmista, jotka on ratkaistava mitä pikimmiten.
These are just a few of the problems that must quickly be resolved.
FinnishKahdenväliset keskustelut on aloitettava osapuolten välillä pikimmiten.
Bilateral talks between two sides need to take place as soon as possible.
FinnishMeidän on käytävä avointa keskustelua oikeusperustan kysymyksestä täällä parlamentissa mitä pikimmiten.
We need to have an open debate on the legal basis issue in this House urgently.
FinnishIranin hallintoa kohtaan on aloitettava kohdennetut talouspakotteet mitä pikimmiten.
We have to start to impose economic sanctions against the Iranian administration as soon as possible.
FinnishPyydämme komissiota esittämään pikimmiten asianomaiset ehdotukset.
We urgently request the Commission to table proposals to this effect.
FinnishNäin on käynyt usein, joten kehotan tulkkauksen laadun parantamista pikimmiten.
It has happened many times so I urge you to see that the quality of interpretation is improved as soon as possible.
FinnishVetoomusvaliokunta toivoo yhtä paljon kuin muutkin, että tutkimus julkaistaisiin pikimmiten.
The Petitions Committee is as anxious as anybody that this report should be published as soon as possible.
FinnishSiksi täytyisi pikimmiten ottaa käyttöön eurooppalainen energiavero, joka vapauttaisi uusiutuvat energiat verosta.
That is why we urgently need a European energy tax, with renewable energy sources tax-free.
FinnishYdinvoimasta on siksi pikimmiten luovuttava.
This is why nuclear power should be abolished as soon as possible.
FinnishPyydän teitä, arvoisa komission jäsen, vakuuttamaan meille, että huomioitte asian pikimmiten ja vakavasti.
Please, Commissioner, can you reassure us that you will give this matter your urgent and serious attention?
FinnishKomission olisi pikimmiten kehitettävä näitä aloja.
The Commission has some urgent reworking to do here.
FinnishTältä osin vaaditaan selvitystä mitä pikimmiten.
Clarification is essential here, and in short order.
FinnishSamaan tapaan olisi mitä pikimmiten poistettava käytöstä myös kaikki faksilaitteet - tähän minulla ei ole muuta lisättävää!
Then all fax machines should be gotten rid of as quickly as possible - nothing else springs to mind!
FinnishTämä viivästys pitää ottaa kiinni mitä pikimmiten.
FinnishArvoisa Larive, asiasta vastaavat tahot ovat kuulleet puheenvuoronne ja toivon niiden toimivan sen hyväksi pikimmiten.
Mrs Larive, the services responsible have heard what you said and I trust they will act as soon as possible.
FinnishSiksi tilanne on korjattava mitä pikimmiten.
FinnishKollega Galeoten mietinnössä ehdotetaan Singaporea ja Taipeita paikoiksi, joissa meidän pitäisi avata lähetystöt pikimmiten.
Mr Galeote's report proposes Singapore and Taipei as the places where we should open delegations immediately.
FinnishKalatalousvaliokunta on samaa mieltä siitä, että parannukset tällä alalla ovat ehdottomasti ja pikimmiten välttämättömiä.
The Committee on Fisheries shares the view that improvements in these areas are urgent and absolutely necessary.
FinnishKoska Lähi-idän tilanne on taas kärjistynyt, oli tarpeellista ottaa nykyinen tilanne pikimmiten esityslistalle jälleen kerran.
In view of the escalation in the Middle East, there was an urgent need to put the current situation on the agenda once more.