"piiri" - Englanninkielinen käännös

FI

"piiri" englanniksi

FI

piiri {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Tottahan on, että hyvin harvalukuisen hallinnon sisällä on aina vieläkin pienempi päättäjien piiri.
It is certainly true that in cases of government by the few, there is always a smaller inner circle of decision-makers.
Ne pelkäävät, että itsekkäiden kulttuurieliittien piiri varaa nämä rahat itselleen ja tekee elokuvia, joita kukaan ei näe.
There is a fear that a self-regarding circle of cultural elites would appropriate this money and make films which no-one would see.
Toinen mainitsemisen arvoinen asia: erityisvaliokuntien kuulemiset eivät johda äänestykseen vaan sen sijaan pieni piiri ihmisiä kirjoittaa kuulemisesta kirjeitä.
Something else that is worth mentioning: the specialised committees' hearings are not followed by a vote, but instead, a small circle of people write letters about the hearing.
piiri (myös: alue, raja)
piiri (myös: suhde)
piiri (myös: rajat, vaikutusala)
volume_up
compass {subst.} [vir.]
piiri (myös: poliisipiiri)
Korostimme silloin sitä, että ensimmäinen, kaikkein kiireellisin, perustettava yhteistyöpiiri oli sisäisen turvallisuuden piiri.
We pointed out at the time that the first cooperation association to be set up, the most urgent cooperation association, should relate to internal security.
2. Elektroniikka
piiri (myös: virtapiiri)

Esimerkkejä "piiri"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn mahdollista, että tiedeyhteisön pieni piiri tietää tästä, mutta ei joka lääkäri.
Perhaps a small part of the scientific community knows about it, but not every local doctor.
FinnishTottahan on, että hyvin harvalukuisen hallinnon sisällä on aina vieläkin pienempi päättäjien piiri.
It is certainly true that in cases of government by the few, there is always a smaller inner circle of decision-makers.
FinnishKannettavissa tietokoneissa on useimmiten sisäinen ääntä käsittelevä piiri (eli äänipiiri), mutta ei sisäistä äänikorttia.
Most laptops have built-in sound processing chips (also called sound processors) but not internal sound cards.
FinnishNe pelkäävät, että itsekkäiden kulttuurieliittien piiri varaa nämä rahat itselleen ja tekee elokuvia, joita kukaan ei näe.
There is a fear that a self-regarding circle of cultural elites would appropriate this money and make films which no-one would see.
FinnishKorostimme silloin sitä, että ensimmäinen, kaikkein kiireellisin, perustettava yhteistyöpiiri oli sisäisen turvallisuuden piiri.
We pointed out at the time that the first cooperation association to be set up, the most urgent cooperation association, should relate to internal security.
FinnishNäin meillä olisi toinen monenvälinen valtioiden piiri, jossa ylläpidämme tiiviitä suhteita ja jossa täysjäsenyys ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto.
This would create a second multilateral ring of countries with whom we maintain close relations, but where full membership is not the only option.
FinnishNizzan sopimuksen uudet määräykset tulevat voimaan, ja laajenemisen myötä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen piiri laajenee.
New provisions of the Treaty of Nice will enter into force, and enlargement will expand the territory included in the area of freedom, security and justice.
FinnishToinen mainitsemisen arvoinen asia: erityisvaliokuntien kuulemiset eivät johda äänestykseen vaan sen sijaan pieni piiri ihmisiä kirjoittaa kuulemisesta kirjeitä.
Something else that is worth mentioning: the specialised committees' hearings are not followed by a vote, but instead, a small circle of people write letters about the hearing.
FinnishJäsenvaltioissa pyritään määrittelemään yhtenäisesti ja kattavasti sellainen rikollisen toiminnan piiri, joka muodostaa rahanpesun niin kutsutun alkurikoksen.
Member States will try to reach a coherent and comprehensive definition of the scope of criminal activity that would constitute a so-called originating crime with regard to money laundering.