"perusteella" - Englanninkielinen käännös

FI

"perusteella" englanniksi

EN
FI

perusteella {prepositio}

volume_up
Osuudet tarkistetaan Euroopan komission toimittamien tietojen perusteella.
The adjustment is made on the basis of data provided by the European Commission.
Tämän arvioinnin perusteella saatuja tietoja
The information revealed by this analysis has always to be seen in conjunction
Arviointi tehdään tapauskohtaisesti kansallisten edellytysten perusteella.
The assessment will be done on the basis of the national conditions and on a case-by-case basis.
Valitse tässä erässä siirrettävät postilaatikot valintakriteeriesi perusteella.
Based on your selection criteria, select the mailboxes to migrate in this batch.
yhdistelmäindikaattorin perusteella ylimmäksi sijoittuneesta jäsenmaasta.
which occupy the highest positions in the country ranking on the basis
Osuudet tarkistetaan Euroopan komission toimittamien tietojen perusteella.
The adjustment is made on the basis of data provided by the European Commission.

Esimerkkejä "perusteella"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEuroopan talouden dynaamisuus määräytyy pitkälti sen innovointikyvyn perusteella.
The dynamism of the European economy largely depends on its innovative capacity.
FinnishKaiken tämän perusteella kehotamme komissiota ryhtymään useisiin toimenpiteisiin.
For all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
FinnishTurkki on tervetullut jäseneksi Kööpenhaminan kriteerien täyttämisen perusteella.
Turkey is welcome to membership on the basis of meeting the Copenhagen criteria.
FinnishValitse tässä erässä siirrettävät postilaatikot valintakriteeriesi perusteella.
Based on your selection criteria, select the mailboxes to migrate in this batch.
FinnishOtan yhteyttä neuvostoon ja komissioon tämänpäiväisten huomioidenne perusteella.
I will contact the Council and the Commission in light of your remarks here today.
FinnishPätevyyksien polkumyynti olisi estettävä jo yksin kuluttajansuojan perusteella.
Qualification dumping should be prevented on consumer protection grounds alone.
FinnishEdellä mainittujen huomioiden perusteella äänestämme De Coenen mietintöä vastaan.
On the basis of these considerations, we have voted against Mr De Coene's report.
FinnishEuroopan unionia arvioidaan tämän osallisuuden ja tämän sitoumuksen perusteella.
The European Union will be judged on this contribution and on this commitment.
FinnishArvoisa puhemies, tämän perusteella direktiiviehdotuksessa mennään oikean suuntaan.
Against this background, this proposal for a directive is along the right lines.
FinnishMinun on korjattava aikaisempaa ilmoitustani saamieni uusien tietojen perusteella.
I must correct my previous statement in the light of information I have received.
FinnishVoin todeta, että todellista valintaa ei voida tehdä tämän asiakirjan perusteella.
I have noted that the actual choice cannot be made on the basis of this document.
Finnishsuosituksen perusteella sekä otettuaan huomioon Euroopan komission ja Euroopan
unanimously on an adjustment of the voting modalities in the Governing Council,
FinnishTässä tapauksessa olemme päättäneet tehdä päätöksen yleisen tilanteen perusteella.
In this case, we have chosen to make a judgment based on the overall situation.
FinnishJoudumme todennäköisesti tarkistamaan kantaamme kyseisen päätöksen perusteella.
In the light of this decision, we shall probably be forced to revise our position.
FinnishVertaisarvioinnin perusteella katson, että se olisi pitänyt ehdottomasti julkaista.
The peer review would lead me to conclude that it should definitely be published.
FinnishNiiden perusteella ei voida muuttaa puhtaasti jäsenvaltioiden sisäisiä tilanteita.
They cannot be used to adjust purely internal situations within Member States.
FinnishRiskejä on liioiteltu vakavasti erittäin puutteellisten todisteiden perusteella.
The risks have been seriously overstated on the basis of scandalously poor evidence.
FinnishMyös Euroopan parlamentin uskottavuutta arvioidaan tämän talousarvion perusteella.
The credibility of the European Parliament will also be judged on this budget.
FinnishNäppäimistön näppäimet voidaan jakaa useaan ryhmään näppäintoimintojen perusteella:
The keys on your keyboard can be divided into several groups based on function:
FinnishNäiden näkökohtien perusteella nuorisotyöttömyys on edelleen huolestuttava ongelma.
In view of the above, unemployment among young people remains a worrying problem.