FI

pelkkää

volume_up
1. "det."
pelkkää (myös: kaikki, joka, koko)
Kaikki suuryritysten irtisanomiset on kiellettävä, muu on pelkkää sanahelinää.
Apart from a complete ban on job losses upon large companies which are making a profit, all other action is mere posturing.
Olemme työskennelleet 14 kuukautta, ja tuloksena on toistaiseksi pelkkää hämmennystä.
We have been working for 14 months and all we have is confusion.
Tämän ehdotuksen avulla saamme toivottavasti aikaan pelkkää hyvää.
With this proposal, we will hopefully get the best of all worlds.

Esimerkkejä "pelkkää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishIlman toimintaa sanamme yhteisten arvojen edistämisestä ovat pelkkää puhetta.
Without action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
FinnishLinnake-Eurooppa on valitettavasti pelkkää vasemmiston poliittista sepitelmää.
Fortress Europe is, unfortunately, nothing but a political fantasy of the Left.
FinnishTyöntekijöiden tulva on pelkkää kuvitelmaa, ja työntekijöiden liikkuvuus on haaste.
The invasion is nothing but a fantasy, and the mobility of workers is a challenge.
FinnishOlemme vakaasti tulossa siihen johtopäätökseen, että se oli pelkkää tyhjää puhetta.
We are steadily reaching the conclusion that this may have been only empty rhetoric.
FinnishJos ei, niin tämä keskustelu on pelkkää ajanhukkaa ja aiheuttaa vain lisää vahinkoa.
If not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.
FinnishEuroopan unioni on todellakin enemmän kuin pelkkää tavaroiden ja palvelujen vientiä.
Indeed, the European Union involves more than just the export of goods and services.
FinnishJos toiminta WTO:ssa on pelkkää näpertelyä, tarvittavia ihmetekoja ei pystytä tekemään.
If the WTO is simply tinkered with, the necessary miracle will not be wrought.
FinnishTulvavedet ovat laskeneet, mutta jäljelle on jäänyt pelkkää tuhoa ja mutaa.
The floodwaters have receded and what are we left with: devastation and mud.
FinnishNe eivät koske vain raskauteen liittyviä valintoja, se on pelkkää tekopyhyyttä.
These are not really about choices in pregnancy, that is pure hypocrisy.
Finnish   Arvoisa puhemies, on totta, että urheilu on paljon muutakin kuin pelkkää urheilua.
   Madam President, it is true that sport is so much more than just a game.
Finnish. - (DE) Tietojen suojeleminen SWIFT-sopimuksen avulla on pelkkää huijausta.
in writing. - (DE) Data protection with the SWIFT agreement is simply a sham.
Finnish"Koheesio" merkitsee yhä enemmän pelkkää iskulausetta, jolla ei ole käytännön merkitystä.
'Cohesion' is increasingly becoming a mere slogan, without any practical meaning.
FinnishSe, mitä nykyisin kutsutaan viestinnäksi, on tosiasiassa pelkkää yleistä propagandaa.
What we currently call communication is, in fact, nothing more than common propaganda.
FinnishSiksi parlamentti pyytää neuvoston valmistelukuntaa, ei pelkkää foorumia.
Hence Parliament's demand for a convention of the Council, not just a forum.
FinnishTodellisuudessa toissijaisuusperiaate on jo pitkään ollut pelkkää sanahelinää.
Reality is that subsidiarity has been an empty concept for a long time.
Finnish. - (DE) Naiskiintiöiden mainostaminen virstanpylväänä on pelkkää populismia.
in writing. - (DE) Trying to sell women's quotas as a milestone is simply populism.
FinnishTämä kysymys on tärkeä, ja sen merkitys ulottuu pelkkää yritysryhmittymää laajemmalle.
This is an important issue that goes beyond the limits of responsibility of one group.
FinnishMe emme voi toimia niin kuin Kreikka haluaa ja käyttää pelkkää keppiä ilman porkkanaa.
We cannot pursue the policy suggested by Greece without looking at what lies behind it.
FinnishOmien tietojeni mukaan laskelmat ja ennusteet ovat pelkkää tulevaisuudentutkimusta.
Moreover, according to my information, the calculations and forecasts are pure futurology.
FinnishTämä ei ole pelkkää vuoden 1996 talousarviokeskustelun lämmittelyä tai kierrätystä.
This is not simply a reheating or recycling of the 1996 budget debate.