"parantua" - Englanninkielinen käännös

FI

"parantua" englanniksi

FI parantua
volume_up
[parannun|parantunut] {verbi}

parantua (myös: parantaa, toipua)
Vasta silloin haavat voivat alkaa parantua ja tulevaisuus jälleen kirkastua entisen Jugoslavian alueen ihmisille.
Only then can the wounds begin to heal and the future brighten for the people of the former Yugoslavia.
Lopuksi se edellyttää yhteiskunnallista sovittelupolitiikkaa, jotta terrorismin aiheuttamat haavat voivat parantua.
Finally, it requires a policy of social reconciliation in order to heal the wounds caused by terrorism.
Lopuksi, voimme käyttää fiksuja laitteita, jotka tekemällä osan kehon työstä, antavat sen parantua.
And finally, we may be able to use smart devices that will offload the work of the body and allow it to heal.
Tällä alueella tapahtuu Euroopassa edistystä, toisin sanoen talous alkaa parantua.
We are seeing progress in Europe in this area: finances are beginning to improve.
Romanivähemmistön on toimittava vastuullisesti, jotta heidän elintasonsa voi parantua.
The Roma minority must act responsibly in order to improve their standard of living.
Siinä tapauksessa avun laatu voi parantua myös lähialueilla.
It is then that the quality of aid can improve in the areas close to those affected, too.
Turvallisuuden on tarkoitus parantua kehittyneiden allekirjoitusten ja hyväksyttyjen varmenteiden avulla.
We should be able to achieve higher standards of security through such advanced signatures and qualified certificates.

Esimerkkejä "parantua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishHeidän on myytävä kaikki omistamansa, jotta heidän rakkaimpansa voivat parantua.
They are forced to sell all they have so that their loved ones can get better.
FinnishTehokkaiden lääkkeiden avulla näistä ja muistakin tartuntataudeista voi parantua.
These and other infectious diseases can be cured by the use of effective medicines.
FinnishHän on nyt parantunut siinä määrin kuin syövästä voi käytännössä parantua.
She is cured, to the extent that you can ever say you are cured of cancer.
FinnishJuttelin kahden naisen kanssa, jotka ilmaisivat toivovansa, että asiat voisivat pikku hiljaa parantua.
I spoke to two women who expressed the hope that things might slowly get better.
FinnishToivon hartaasti, että voisin joskus osallistua sellaiseen keskusteluun, jossa asiat alkaisivat parantua.
I just pray that one day I take part in a debate when things are getting better.
FinnishKaiken lisäksi hyväkuntoiset eläimet voivat parantua taudista.
What is more, healthy animals can recover from foot-and-mouth disease.
FinnishTilanne ei voi tästä enää huonontua, vaan se voi vain parantua.
Things cannot get any worse than they are currently, only better.
FinnishTämän vuoksi virolaisyritysten kilpailukyvyn täytyy parantua.
This is why Estonian companies must become more competitive.
FinnishSe voi hyvinkin parantua, mutta haluan ottaa esiin kolme erittäin huolestuttavaa asiaa.
It is entirely possible that it can be improved, but allow me to discuss three areas that are extremely worrying.
FinnishTotean näin, koska direktiivin vuoksi palvelut voivat parantua joissakin paikoissa ja huonontua toisissa.
I say this because it could lead to services getting better in some centres but worse in others.
FinnishJos haluamme parantua NDD-taudista, huonosta luontosuhteestamme, tämä on upea tapa parantua.
And if we want to cure ourselves of NDD, or Nature Deficit Disorder, I think this is a great way of doing it.
FinnishMaan poliittinen ilmapiiri ei voi parantua, ellei Aung San Suu Kyitä vapauteta.
There can be no question of an improvement in the political climate in this country unless Aung San Suu Kyi is released.
FinnishOlemme samaa mieltä siitä, että tilanne voi parantua.
I think there is an understanding that things could become better.
FinnishHe ovat kärsineet valtavasti, ja vasta viime vuosina tämä surullinen tilanne on alkanut parantua.
They have suffered enormously and it is only in recent years that this sad situation is beginning to be remedied.
FinnishTilanne saattaa parantua, mutta vain hyvin hitaasti.
The situation may be improving, but only very slowly.
FinnishEsittelijä väittää, että "tilanne voi parantua, jos yritykset saavat tutkimustuloksia helpommin käyttöönsä".
The rapporteur claims that, "It would be an advantage for companies to have better access to research results."
FinnishTurvallisuuden on tarkoitus parantua kehittyneiden allekirjoitusten ja hyväksyttyjen varmenteiden avulla.
We should be able to achieve higher standards of security through such advanced signatures and qualified certificates.
FinnishTyöllisyysmarkkinat voivat parantua kasvun avulla, mutta sitä ei voida säädellä.
Yet the improvement of the labour market depends on more growth and that is something which cannot be decreed.
FinnishAvoimuuden ja julkisuuden täytyy parantua.
There has to be more openness and transparency.
FinnishSiirtyäkseni kritiikkiin totean, että hallinto- ja jakelumekanismimme voivat ja niiden tuleekin parantua.
Moving onto the criticisms, I believe that our administration and distribution mechanisms can, and therefore must, be improved.