FI

palautus {substantiivi}

volume_up
Meidän onkin siis lopetettava välittömästi Zimbabwesta tulevien turvapaikanhakijoiden palautus kotimaahan.
That is why the return of asylum seekers to Zimbabwe should be halted now.
Uuden hallituksen tavoitteita ovat pakolaisten paluu ja omaisuuden palautus.
The new government’s objectives include the return of refugees and/or the return of property.
Subject: Return of the Parthenon ( "Elgin' ) Marbles
palautus (myös: hyvitys, hinnanalennus)
palautus (myös: hyvitys, takaisinmaksu)
Myyjän on maksettava palautus 30 päivän kuluessa.
The seller must give you a refund within 30 days.
Siksi ehdotettu kahdenvälinen velkojen palautus- ja tasausjärjestelmä on tehokkaampi.
Against such a backdrop, the bilateral approach to debt compensation and refunds envisaged in this proposal certainly promises to be more efficient.

Esimerkkejä "palautus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAinoastaan nettomaksuihin perustuva palautus ei voi olla oikea ratkaisu ongelmaan.
A juste retour based on net contributions only cannot resolve the problem.
FinnishJärjestelmän näköistiedoston avulla tehtävä tietokoneen palautus on täydellinen palautus.
When you restore your computer from a system image, it's a complete restoration.
FinnishUuden hallituksen tavoitteita ovat pakolaisten paluu ja omaisuuden palautus.
The new government’s objectives include the return of refugees and/or the return of property.
FinnishSaat lisätietoja tekemällä Ohje ja tuki -toiminnossa haun sanoilla "complete PC -palautus".
For more information, search Help and Support for "complete PC restore."
FinnishKirjoita hakuruutuun Palautus, valitse Asetukset ja valitse sitten Luo palautusasema.
Enter Recovery in the search box, tap or click Settings, then tap or click Create a recovery drive.
FinnishKirjoita hakuruutuun Palautus, valitse Asetukset ja valitse sitten Luo palautusasema.
Enter Recovery in the search box, tap or click Settings, and then tap or click Create a recovery drive.
FinnishMeidän onkin siis lopetettava välittömästi Zimbabwesta tulevien turvapaikanhakijoiden palautus kotimaahan.
That is why the return of asylum seekers to Zimbabwe should be halted now.
FinnishVain niin voidaan varmistaa todellinen ja asianmukainen palautus.
This is the only way to ensure that the persons concerned are really returned in a proper manner.
FinnishSinun on asennettava Windows 8 uudelleen tietokoneen mukana toimitetusta palautus- tai asennustietovälineestä.
You'll need to reinstall Windows 8 using recovery or installation media that came with your PC.
FinnishJärjestelmän näköistiedoston avulla tehtävä tietokoneen palautus on täydellinen palautus.
You can use a system image to restore the contents of your computer if your hard drive or computer ever stops working.
FinnishValitse Kumoa järjestelmän palautus ja valitse sitten Seuraava.
FinnishValitse Järjestelmän palautusasetukset -valikosta Järjestelmän näköistiedoston palautus ja noudata annettuja ohjeita.
On the System Recovery Options menu, click System Image Recovery, and then follow the instructions.
FinnishMyyjän on maksettava palautus 30 päivän kuluessa.
The seller must give you a refund within 30 days.
FinnishVarmuuskopiointi ja palautus Windows 7:ssä tekee varmuuskopioinnista helppoa, koska voit määrittää sen ja unohtaa sen sitten.
Backup and Restore in Windows 7 makes backing up easy because you can set it up and forget about it.
FinnishOikeudenmukainen palautus ja avoimuus muodostavat kaksi tavoitettamme, joita ei ole aina helppo sovittaa yhteen.
As to the question of the fair return and transparency, we have two objectives which are not always easy to reconcile.
Finnish"Palautus lähettäjälle" ei ole heille mahdollista.
FinnishAihe: Parthenonin marmorien palautus
Subject: Return of the Parthenon ( "Elgin' ) Marbles
FinnishSiksi ehdotettu kahdenvälinen velkojen palautus- ja tasausjärjestelmä on tehokkaampi.
Against such a backdrop, the bilateral approach to debt compensation and refunds envisaged in this proposal certainly promises to be more efficient.
FinnishTulliosuuksien palautus eli se, että jäsenvaltiot voivat pitää itsellään 25 prosenttia tullituloista, on voimassa 1. tammikuuta 2001 alkaen.
Member States will be enabled to keep 25% of customs receipts with effect from 1 January 2001.
FinnishYksi osatekijä tässä on palautus, toisin sanoen takavarikoidun omaisuuden palauttaminen ja yksityisomaisuuden suojelu.
Restitution, that is, the return of confiscated property and the protection of private property, is one element of this.