"palasiksi" - Englanninkielinen käännös

FI

"palasiksi" englanniksi

EN
FI

palasiksi {adverbi}

volume_up
palasiksi (myös: osiin, ylöspäin, ylös, murskaksi)

Esimerkkejä "palasiksi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTänään yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme on hajonnut jälleen kerran palasiksi.
This common foreign and security policy has fallen to pieces once again today.
FinnishMaamiinojen uhrit kärsivät kauheita kipuja, sillä he kirjaimellisesti räjähtävät palasiksi.
The victims of landmines suffer horribly, being literally blown to pieces.
FinnishIhmisten arkielämä on murentunut palasiksi eivätkä avustusjärjestöt pysty toimimaan alueella.
People's everyday lives have been shattered and the relief organisations cannot operate in the region.
FinnishTarkistuksissa esitettyjen mielipiteiden sekamelskan vuoksi se uhkaa pikemminkin revetä palasiksi täysistunnossa.
Instead, the chaos of opinions voiced in the amendments in plenum looks like leaving it in shreds.
FinnishHVK:n ei pidä antaa repiä toimielinten ja jäsenvaltioiden hyväksymää kattavaa pakettia palasiksi.
The IGC should not be allowed to pull apart the comprehensive package agreed between the institutions and the Member States.
FinnishEn haluaisi kaiken tämän hajoavan palasiksi neuvoston ja parlamentin välisen täydellisen yhteisymmärryksen puutteen vuoksi.
I would not want all that to fall apart because of a total lack of understanding on both sides between the Council and Parliament.
FinnishMeillä täällä parlamentissa on erittäin hyviä ajatuksia, mutta samalla hallitukset repivät euroa palasiksi ja tekevät elpymisestä mahdotonta.
We are here in Parliament with very good ideas and, at the same time, the governments are tearing the euro to shreds and making recovery impossible.
FinnishOn varmasti tullut aika repiä palasiksi tämä kommunistinen keskitetysti johdettu suunnitelma ja siirtyä aikaan, jossa meillä on käytössämme omistusoikeuteen perustuva ratkaisu.
Surely the time has come to rip apart this piece of Communist central planning and to move to a situation where we have property rights-based solutions.
FinnishHenkilökohtaisesti katsoin, että lopputulosta vesitettiin ja teollisuus lobbasi sen palasiksi, mutta ainakin tämä maailman laajin kemikaaleja koskeva lainsäädäntö on olemassa.
I myself thought that the final result was watered down and lobbied to pieces by industry, but at least it is there, the world's most wide-ranging chemicals legislation.
FinnishOn mahdollista, että jossakin päin Aasiaa, Afrikkaa tai Etelä-Amerikkaa nämä saatanalliset laitteet räjäyttävät muutaman lapsen raajat palasiksi jo ennen kuin tämä keskustelu päättyy.
Before this parliamentary debate is finished, the chances are that a few children somewhere in Asia, Africa or South America will have their limbs blown to pieces by these satanic devices.
FinnishToivon Romanian ja Bulgarian kansalaisten voivan kokea sen saman hurmion, jonka itse koin lyödessäni palasiksi rajaportin 22. joulukuuta 2007, kun Slovakiasta tuli osa Schengen-aluetta.
I wish the citizens of Romania and Bulgaria the rapture that I personally experienced in chopping down the border gate on 22 December 2007, when Slovakia became part of the Schengen area.