"pakkomielle" - Englanninkielinen käännös

FI

"pakkomielle" englanniksi

FI pakkomielle
volume_up
{substantiivi}

pakkomielle (myös: riippuvuus)
volume_up
obsession {subst.}
Laihuuden pakkomielle on yhtä paha asia terveydelle kuin pakonomainen syöminen.
An obsession with being thin is as bad for health as compulsive eating.
Minulle tämä pakkomielle on kaiken tuotteliaisuutemme ja luovuutemme ydin.
To me, this obsession is the source and root of all of our productivity and creativity.
Julkisen talouden vakauttamisen pakkomielle kriisiaikana voi osoittautua meille tuhoisaksi.
The obsession with fiscal consolidation in a period of crisis may prove fatal for us.
pakkomielle (myös: päähänpinttymä, fetissi, taikakalu)
volume_up
fetish {subst.}
Olen valiokunnassa koko ajan sanonut, ettei 50 prosentin vähennys ole minulle mikään pakkomielle.
I have also always maintained in the committee that this 50% is not a fetish of mine.
pakkomielle (myös: fiksaatio)
volume_up
fixation {subst.}
Ilmaston lämpenemistä koskeva pakkomielle on klassinen esimerkki siitä, miten poliittinen luokka on loitontunut tavallisesta kansasta, jonka on maksettava laskut.
The global-warming fixation is a classic example of how the political class here is out of touch with the little people who have to pay the bills.

Esimerkkejä "pakkomielle"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMutta meille on tullut pakkomielle tästä lineaarisuuden oletuksesta.
But, you know, we have become obsessed with this linear narrative.
FinnishJos haluan yhden kritiikin EKP:stä esittää, se on liiallinen pakkomielle inflaation hillitsemiseen.
If I have one criticism to make about the ECB, it is that it is too obsessed with combating inflation.
FinnishViimeisten viiden vuoden aikana unionin perustuslaillistamisesta on tullut komissiolle vaarallinen pakkomielle.
For the past five years the Commission has become fatally addicted to constitutional change.
FinnishHe näyttävät olevan hänelle pakkomielle.
FinnishMinulla on pakkomielle painokoneita kohtaan.
FinnishRakenneuudistukset ovat keskuspankille pakkomielle, eikä se tunnusta sitä, että rakenneuudistuksia ei tapahdu ilman kasvua.
The Central Bank is too obsessed with structural reform, without recognising that there will be no structural reform without growth.
FinnishParlamentissa, jolle vihreä politiikka on pakkomielle, jotkut haluavat tarpeettomasti pumpata 20 000 tonnia hiilimonoksidia ympäristöön.
In a house that obsesses with green policy, some choose to needlessly pump 20 000 tonnes of carbon monoxide into the environment.
FinnishMutta ennen kuin näytän teille mitä minulla on mukanani, aion tehdä hyvin julkisen tunnustuksen, joka on: Minulla on pakkomielle asukokonaisuuksiin.
But before I show you what I've got inside, I'm going to make a very public confession, and that is, I'm outfit-obsessed.
FinnishTämä on jälleen uusi yritys yhteiskunnallisilta euroinsinööreiltä, joille utopistinen supervaltio on niin vakava pakkomielle, että he eivät kuuntele järjen ääntä.
It is another attempt by the social euro-engineers, who are so obsessed with the utopian super-state that they ignore common sense.
FinnishEn kuitenkaan halua, että Yhdysvaltojen kanssa tehtävästä sopimuksesta tulee meille pakkomielle muiden kolmansien maiden kanssa tehtävien sopimusten kustannuksella.
But I would not like us to become obsessed with an agreement with the United States to the detriment of an agreement with the other third countries.
FinnishOn korkea aika, että EU ei ummista silmiään todellisuudelta, että ilmastonmuutos ei ole sille pakkomielle vaan että se tutkii ja vastaa todelliseen kriisiin: öljyhuippuun.
It is time for the EU to take its head out of the sand, stop obsessing about climate change, and study and address the real crisis: peak oil.
FinnishStrategioidemme ongelma on, että kun ne on kerran keksitty, meillä on pakkomielle toteuttaa niitä, emmekä enää käsittele ja tarkista niitä säännöllisesti.
The trouble with our 'Strategies' is that, once elaborated, we become obsessed with implementation, thus neglecting the need to revisit and adjust them regularly.