"paitsi että" - Englanninkielinen käännös

FI

"paitsi että" englanniksi

EN

FI paitsi että
volume_up
{konjunktio}

paitsi että (myös: mutta, jos, että, sillä ehdolla)
volume_up
only {konj.}
Paitsi, että nämä ongelmat jätetään hoitamatta, ne vain syvenevät.
Those problems are not only not being addressed, they are becoming worse.
Paitsi että keskus ei pysy koossa, se on jopa vaivoin havaittavissa.
Not only does the centre not hold; it is hardly discernible.
Paitsi että sitä ei hyväksytty valiokunnassa, myöskään esittelijä itse ei kannattanut sitä.
Not only was it not accepted by the committee, but the rapporteur himself did not support it.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "paitsi että" englanniksi

paitsi prepositio
paitsi konjunktio
English
että konjunktio
English
että prepositio
English
että

Esimerkkejä "paitsi että"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishPaitsi että nämä keskustelut kestivät pitkään, ne olivat epäilemättä vaikeat.
I have no doubt that aside from being lengthy, those talks were also difficult.
FinnishMitkä läksyt te olette oppinut, puheenjohtaja Prodi, paitsi että talous on tärkeää?
So what lessons have you learned, Mr Prodi, other than that enterprise is important?
FinnishPaitsi, että neuvosto on poissa, se tekee myös päätöksiä parlamenttia kuulematta.
In addition to being absent, the Council takes decisions without consulting Parliament.
FinnishHuomaan sitä paitsi, että parlamentin jäsen Chichester järkevänä luopuu siitä.
Indeed I can see that Mr Chichester has the wisdom to abandon this course.
FinnishEi oikeastaan mikään paitsi se, että siihen liittyy myös rahallinen panostus.
Nothing, actually, except that expenditure of money is associated with it.
FinnishSitä paitsi onhan niin, että nykyaikainen katalysaattoritekniikka huolehtii aromaateista.
In addition, modern catalytic converter technology takes care of the aromatics.
FinnishOlen sitä paitsi hämmästynyt siitä, että hallitukset sortuvat tällaiseen.
Indeed I am astounded that governments are prepared to allow this to happen.
FinnishLuulen sitä paitsi, että esittelijänne korosti tätä kohtaa voimakkaasti ja oikein.
I think, however, that this point was strongly and rightly highlighted by your rapporteur.
FinnishMonet teistä sitä paitsi korostivat oikein sitä, että nämä ovat aivan elintärkeitä välineitä.
Moreover, several of you rightly stressed that these are absolutely vital tools.
FinnishEI - Paitsi siinä tapauksessa, että tehtävissä nimenomaan vaaditaan peruskielitaitoa.
NO - Unless a basic knowledge is specifically required for the tasks that need to be done.
FinnishOlen sitä paitsi sitä mieltä, että elämän päättäminen on lisääntymisterveyden vastakohta.
In fact, I think that taking life is the opposite of reproductive health.
FinnishSiinä kaikki, paitsi että haluan kiittää teitä yhteistyöstä ja tuestanne.
That is all, other than to thank you for your cooperation and support.
FinnishOn sitä paitsi muistutettu siitä, että tässä on itsessään kysymys pakollisista menoista.
Moreover, allow me to remind you that this is intrinsically about compulsory expenditure.
FinnishMeille sitä paitsi sanotaan, että näin pois siirretty vesimäärä olisi "peruuttamaton" .
Moreover, we are told that 'any schemes for water supplies like this would be 'irreversible'.
FinnishPaitsi että sekoamme, jos olemme mahdollisesti tehneet virheen.
Except that then we freak out at the possibility that we've gotten something wrong.
FinnishMielestäni ei sitä paitsi ole tarpeen muistuttaa, että lopullinen sopimus edellyttää yksimielisyyttä.
I do not think I have to remind you that the final agreement requires consensus.
FinnishPaitsi tietysti siinä tapauksessa, että on olemassa tekijöitä, jotka oikeuttavat toimimaan toisin.
Except, of course, in cases where there are factors justifying the opposite.
FinnishSitä paitsi on itsestään selvää, että jokaisen budjettierän määränpää on jossain maassa.
It is also the case that each budget item obviously has a destination in a particular country.
FinnishOn sitä paitsi syytä uskoa, että Kosovon taistelut pahenevat kevään lähestyessä.
There is also reason to believe that the fighting in Kosovo will intensify with the approach of spring.
FinnishKomission viimeisimmät ennusteet vahvistavat sitä paitsi, että tämä dynamiikka on käynnissä.
Incidentally, the latest Commission forecasts confirm that this dynamic is already underway.