"painottua" - Englanninkielinen käännös

FI

"painottua" englanniksi

FI painottua
volume_up
[painotun|painottunut] {verbi}

Esimerkkejä "painottua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishInnovaatiokumppanuuksien pitäisi painottua myös näihin tavoitteisiin.
Innovation partnerships should focus on this objective as well.
FinnishRakenteellisten toimenpiteiden tulisi painottua menopuolelle, sillä useimmissa euroalueen maissa verot ja sosiaaliturvamaksut ovat jo korkeita.
The focus of the structural measures should lie on the expenditure side, as in most euro area countries tax and social contribution rates are already high.
FinnishKuudennen puiteohjelman tulee kohdistua ja painottua tutkimuksen kehittämiseen niillä aloilla, joilla on saavutettavissa todellista eurooppalaista lisäarvoa.
The Sixth Framework Programme must address and emphasise the importance of research developments in those areas in which real European added value can be achieved.